Gemeente Buren

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Op deze pagina vindt u een overzicht van de activiteiten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in deze gemeente.

Nu in uitvoering

 1. BeeldmerkLevendLandschap_RGB_defLevend Landschap Maurik
  De maatschappij is in beweging. Er is een algemene tendens bij overheden om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving steeds meer in handen te geven van burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap. Lees meer over Levend Landschap.  Dit Levend Landschap proces is gestart in 2018 en eindigt eind 2020. Kijk hier voor meer informatie.

Wordt verwacht

 1. Klompenpad Maurik
  Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. Lees meer over Klompenpaden.
 2. Hoogstamfruitproject
  Naast hun functie als fruitproductie en landschappelijke betekenis vormen hoogstamboomgaarden een leefgebied voor diverse diersoorten zoals steenuil, vleermuis, wilde bij, egel en das. Met dit project kunnen inwoners mee helpen om deze karakteristieke boomgaarden in stand te houden, de identiteit van de Betuwe te versterken en de biodiversiteit te stimuleren. Niet alleen inwoners van het buitengebied, maar ook inwoners van de dorpskernen kunnen mee doen aan het project door aanplant van een hoogstamboom in hun tuin. Ook in stedelijke tuinen kan veel winst geboekt worden als het gaat om vergroting van voedsel-, schuil- en nestgelegenheid voor soorten.
 3. Meerjarig programma groen vrijwilligersnetwerk
  De gemeente Buren heeft Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) gevraagd om de bestaande groene vrijwilligersgroepen in de gemeente Buren in kaart te brengen. Mogelijk volgt hieruit een meerjarig programma met als doel om de bestaande vrijwilligersgroepen groepen actief te ondersteunen om hun werk succesvol te houden en wellicht nog succesvoller te maken. Kijk hier voor meer informatie.

Afgerond

 1. Nuttige hagen
  Veel fruittelers in de Betuwe hebben om hun bedrijf dichte windschermen met coniferen. Deze hagen zijn minder passend in het landschap en dragen weinig bij aan de biodiversiteit. Er is een toenemende mate van interesse van fruittelers om deze coniferenhagen te vervangen door gevarieerde, streekeigen beplanting. In samenwerking met de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) is pilotproject afgerond, waarmee 10 fruittelers in de gemeente Buren de mogelijkheid kregen om gevarieerde, streekeigen beplanting met subsidie aan te schaffen.
 2. Beplantingsproject Kerk-Avezaath
  Een van de uitvoeringsprojecten van het Levend Landschap proces is een beplantingsproject. Bewoners van Kerk-Avezaath kregen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken.
 3. Beplantingsproject Beusichem, Zoelmond en Ravenswaaij
  Zie boven voor de werkwijze van een beplantingsproject.
 4. Levend Landschap Kerk Avezaath
  Zie hierboven voor de werkwijze van Levend Landschap. Dit Levend Landschapsproces is in 2020 afgerond.
 5. Levend Landschap Beusichem, Zoelmond en Ravenswaaij
  Zie hierboven voor de werkwijze. Dit Levend Landschapsproces is in 2020 afgerond.
 6. Levend Landschap Lienden, Lingemeer en Ommeren
  Zie hierboven voor de werkwijze. Dit Levend Landschapsproces is in 2020 afgerond.
 7. Biodiversiteitsplannen
  In de gemeente Buren is in 2017 gestart met een project waarbij grondeigenaren in het buitengebied advies konden krijgen om de biodiversiteit op hun terrein te versterken. Het project heeft vervolg gekregen en diverse inwoners hebben samen met ons biodiversiteitsplannen voor hun erf gemaakt. Tijdens een uitdeeldag is de beplanting en het zaaigoed uitgedeeld.
 8. Netwerkbijeenkomst Biodiversiteit
  In het najaar organiseren we in opdracht van gemeente Buren een netwerkbijeenkomst over biodiversiteit. Doel van deze bijeenkomst is om tot concrete projecten te komen om de biodiversiteit in de gemeente Buren te versterken.
 9. Cursus biodiversiteit op het erf
  In 2018 organiseerden we een cursus over biodiversiteit op en om het erf. Deelnemers zagen inspirerende voorbeelden  en ze leerden over inrichting en beheer van landschapselementen als heggen, knotbomen en boomgaarden toegespitst op het belang van dieren.
 10. Opstellen participatief beheerplan
  Camping De Maat is gelegen in een oude boomgaard in Ravenswaaij. Het terrein is omzoomd door elzensingels en is er een natuurlijke zwemvijver aanwezig. Een vrijwilligersgroep is betrokken bij het beheer en onderhoud van het hoogstamfruit en de elzensingels op het terrein. Deze groep wil graag het terrein nog meer natuurvriendelijker inrichten en beheren. We hebben hen geholpen bij het opstellen van een ecologisch inrichtings- en beheerplan op basis waarvan de vrijwilligers zelf de aan de slag kunnen met de uitvoering.
 11. Cursus onderhoud rabatten Beusichem
  In Beusichem is in de winter van 2017-2018 een cursus onderhoud rabatten gegeven. Met zo’n 10 enthousiaste deelnemer is een nieuwe beheergroep opgericht. De vrijwilligers kunnen nu zelfstandig het herstelde griend bestaande uit rabatten duurzaam onderhouden.
 12. Beplantingsproject Lienden, Lingemeer en Ommeren
  Bewoners kregen de mogelijkheid om inheemse bomen en struiken aan te planten op hun erf. Ook buiten het erf konden landschapselementen zoals singels, houtwallen, boomgaardjes en poelen worden aangelegd. Dit draagt niet alleen bij aan het versterken van het streekeigen landschap, maar ook flora en fauna profiteren hier volop van.
 13. Dijken in het groen
  Met het beplantingsproject ‘Dijken in het Groen’ is het groene karakter langs het dijktracé Hagestein – Opheusden versterkt. Door het aanplanten van hagen, heggen, hoogstamboomgaarden en solitaire bomen heeft het eigentijdse landschap een nog mooier en oorspronkelijk karakter gekregen. Dijken in het Groen is een samenwerkingsproject van de gemeenten in de gemeenten Neder-Betuwe, Culemborg en Buren.
 14. Brochure landschap en biodiversiteit
  Voor de gemeenten Buren, Culemborg en Neder-Betuwe ontwikkelden we een publiekssbrochure landschap en biodiversiteit. Bewoners van het buitengebied kunnen met behulp van de brochure en kaart eenvoudig zien in welk landschapstype ze wonen. We geven tips voor het inrichten van het erf en reiken lijsten met rassen aan die van oorsprong in het gebied voor komen. Bekijk de Landschapsbrochure Buren, Culemborg en Neder-Betuwe.
 15. Cursus weidevogels tellen
  SLG organiseerde de korte cursus ‘Weidevogels tellen in de Betuwe’ voor nieuwe vrijwilligers uit de Betuwe. De tweedaagse cursus bestond uit een theorie- en een praktijkgedeelte om nieuwe vrijwilligers op te leiden. SLG organiseerde deze cursus ook in Oldebroek en Nijkerk.
 16. Biodiversiteitsproject BIJ BEWUST BETUWE
  In  2017 startte de campagne BIJ BEWUST BETUWE. Het doel is mensen meer bewust te maken van het nut en de noodzaak van de bij. Een groot symposium werd afgesloten met ondertekening van de Bij Bewust Betuwe intentie-verklaring door de zeven gemeenten van de West-Betuwe, het Waterschap Rivierenland, Regio Rivierenland en SLG. Bekijk het filmpje van het symposium. BIJ BEWUST BETUWE is een initiatief van de imkerverenigingen Eck en Wiel e.o. en West Betuwe, ondersteund door SLG en Rabobank West Betuwe.
 17. Levend Landschap Buren
  Zie hierboven voor de werkwijze. Dit Levend Landschapsproces is eind 2015 afgerond.
 18. Soorten van het rivierengebied
  Binnen Levend Landschap Buren is een inspirerende brochure ontwikkeld. Hierin is aandacht voor ecologie en karakteristieke vogel- en diersoorten die in het rivierengebied voor komen en hoe u uw erf of tuin aantrekkelijk voor hen kunt maken.  Bekijk de brochure Van blauwe cichorei tot oranjetipje
 19. Werkgroep/aanplant Dorpsgaard Beusichem
  Lees meer….

Scroll naar boven voor projecten in de gemeente Buren

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:

Milieuwerkgroep Buren
Hoogstambrigade De Toeren
Klompenpadwerkgroep Batouwepad
Klompenpadwerkgroep Engelroderpad
Klompenpadwerkgroep Errekomsepad
Klompenwerkgroep Teisterbantpad
Patrijzenwerkgroep Maurik
Steenuilenwerkgroep Rivierenland
Weidevogelwerkgroep Lienden-Ochten-Ommeren-Maurik
Zwerfafvalbrigade Maurikse Veld

Klompenpaden

Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. De routes zijn te lopen via de folder (te koop bij aangegeven verkooppunten), via de kaart die u kunt uitprinten en via de gratis app voor tablet en telefoon. Lees meer over Klompenpaden of bekijk de Klompenpaden in uw gemeente:

Batouwepad
Engelroderpad
Errekomsepad

Teisterbantpad

Kijk ook eens op: