Gemeente Buren

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Op deze pagina vindt u een overzicht van de activiteiten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in deze gemeente.

Nu in uitvoering

 1. BeeldmerkLevendLandschap_RGB_defLevend Landschap Maurik
  De maatschappij is in beweging. Er is een algemene tendens bij overheden om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving steeds meer in handen te geven van burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap. Lees meer over Levend Landschap.  Dit Levend Landschap proces is gestart in 2018 en eindigt eind 2020. Kijk hier voor meer informatie.
 2. Hoogstamfruitproject
  Naast hun functie als fruitproductie en landschappelijke betekenis vormen hoogstamboomgaarden een leefgebied voor diverse diersoorten zoals steenuil, vleermuis, wilde bij, egel en das. Met dit project kunnen inwoners mee helpen om deze karakteristieke boomgaarden in stand te houden, de identiteit van de Betuwe te versterken en de biodiversiteit te stimuleren. Niet alleen inwoners van het buitengebied, maar ook inwoners van de dorpskernen kunnen mee doen aan het project door aanplant van een hoogstamboom in hun tuin. Ook in stedelijke tuinen kan veel winst geboekt worden als het gaat om vergroting van voedsel-, schuil- en nestgelegenheid voor soorten.
 3. Meerjarig programma groen vrijwilligersnetwerk
  De gemeente Buren heeft Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) gevraagd om de bestaande groene vrijwilligersgroepen in de gemeente Buren in kaart te brengen. Hieruit volgt een meerjarig programma met als doel om de bestaande vrijwilligersgroepen groepen actief te ondersteunen om hun werk succesvol te houden en wellicht nog succesvoller te maken.

Wordt verwacht

 1. Klompenpad Maurik
  Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. Lees meer over Klompenpaden.

Afgerond

 1. Nuttige hagen
  Veel fruittelers in de Betuwe hebben om hun bedrijf dichte windschermen met coniferen. Deze hagen zijn minder passend in het landschap en dragen weinig bij aan de biodiversiteit. Er is een toenemende mate van interesse van fruittelers om deze coniferenhagen te vervangen door gevarieerde, streekeigen beplanting. In samenwerking met de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) is pilotproject afgerond, waarmee 10 fruittelers in de gemeente Buren de mogelijkheid kregen om gevarieerde, streekeigen beplanting met subsidie aan te schaffen.
 2. Beplantingsproject Kerk-Avezaath
  Een van de uitvoeringsprojecten van het Levend Landschap proces is een beplantingsproject. Bewoners van Kerk-Avezaath kregen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken.

Klik hier voor een uitgebreide omschrijving van afgeronde projecten in gemeente Buren.


Scroll naar boven voor projecten in de gemeente Buren

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:

Milieuwerkgroep Buren
Hoogstambrigade De Toeren
Klompenpadwerkgroep Batouwepad
Klompenpadwerkgroep Engelroderpad
Klompenpadwerkgroep Errekomsepad
Klompenwerkgroep Teisterbantpad
Patrijzentelgroep Maurik
Steenuilenwerkgroep Rivierenland
Weidevogelwerkgroep Lienden-Ochten-Ommeren-Maurik
Zwerfafvalbrigade Maurikse Veld

Klompenpaden

Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. De routes zijn te lopen via de folder (te koop bij aangegeven verkooppunten), via de kaart die u kunt uitprinten en via de gratis app voor tablet en telefoon. Lees meer over Klompenpaden of bekijk de Klompenpaden in uw gemeente:

Batouwepad
Engelroderpad
Errekomsepad

Teisterbantpad

Kijk ook eens op: