Gemeente Brummen

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Op deze pagina vindt u een overzicht van de activiteiten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in deze gemeente.

In uitvoering

 1. Klompenpad Eerbeek
  Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. Lees meer over Klompenpaden.
 2. Eerbeek in het Groen fase 2
  Het dorp aan de slag met streekeigen beplanting. Binnen de aanpak van Dorpen in het Groen werken we samen met dorpsbelangenorganisaties en bewoners aan een fraai landschap. Dat doen we door de erven van deelnemers te verfraaien; het aanplanten van heggen, fruitbomen, bosjes en singels.
 3. Groene opgave Waardevol Brummen
  Met het project Waardevol Brummen gaan bewoners aan de slag met de aanleg van grotere landschapselementen.
 4. Drie nieuwe Klompenpaden (Masterplan Klompenpaden)
  In het zoekgebied van de Groene Opgave Brummen (project Waardevol Brummen) worden de aankomende jaren drie nieuwe Klompenpaden ontwikkeld.

Afgerond

 1. Beleidsuitvoering ondersteuning Landschapsregeling 2019-2023
  Wij ondersteunden en adviseerden de gemeente Brummen met hun beleidsuitvoering voor de nieuwe Landschapsregeling.
 2. Aanpassing Klompenpad Leuvenheim
  Het Leuvenschepad heeft een routeverbetering ondergaan.
 3. Oprichting Hoogstambrigade Brummen
  In de gemeente Brummen is een hoogstambrigade opgericht.  De  vrijwilligers zijn door ons opgeleid om zelfstandig hoogstamboomgaarden deskundig te onderhouden.
 4. Cursus aanleg en beheer bloemenweides
 5. Beplantingsproject wijk Elzenbos
  In de wijk Elzenbos is een beplantingsproject uitgevoerd. SLG maakte een plan voor een collectie boomgaard en begeleidde de uitvoering hiervan. Samen met een initiatiefgroep  maakten we een inrichtingsschets voor 3 ha openbare ruimte om een voedselbos te realiseren. Na verdere planuitwerking hebben we de aanplant begeleid en een cursus insectenvriendelijk maai gegeven.
 6. Beplantingsproject Cortenoever
  In Cortenoever kregen bewoners de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken.
 7. Levend Landschap Empe Tonden
  BeeldmerkLevendLandschap_RGB_def
  Dorpsbewoners voelen zich betrokken bij hun eigen landschap en willen zich er graag voor inzetten. Via Levend Landschap hebben we bewoners begeleiding en ondersteuning geboden bij het omzetten van ideeën naar concrete uitvoering. Voor meer informatie over de aanpak en het proces kijkt u bij meer over Levend Landschap.
 8. Empe-Tonden in het Groen
  Een van de uitvoeringsprojecten van het Levend Landschap proces is een beplantingsproject. Bewoners hebben de mogelijkheid gekregen inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijk te maken.
 9. Levend Landschap Oeken Voorstonden Broek
  Zie hierboven voor de werkwijze van Levend Landschap.
 10. Oeken-Voorstonden-Broek in het Groen (fase 1)
  Oeken Voorstonden Broek in het Groen is gestart in het voorjaar van 2016. Bewoners hebben de mogelijkheid gekregen inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijk te maken. In november 2016 zijn de bomen en struiken door de deelnemers geplant.
 11. Brummen in het Groen fase 2
  Als vervolg op Oeken-Voorstonden-Broek in het Groen en Empe-Tonden in het Groen kregen bewoners van het gehele buitengebied van de gemeente Brummen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen voor hun eigen terrein. Het ging hierbij om beplanting die de grote landschappelijke structuren in Brummen versterkt, zodat dieren, vogels en planten er hun leef- en voedselgebied van kunnen maken.
 12. Oprichting Zaaghoutbrigades: Hakken voor de Haard
  Er zijn twee Zaaghoutbrigades opgericht, één in Eerbeek en één in Brummen. Veel landschapselementen zoals bosjes, houtwallen en singels hebben regulier beheer nodig om niet in kwaliteit achteruit te gaan. De 20 vrijwilligers kregen bij IPC Groene Ruimte een training in het gebruik van motorkettingzagen en veilig werken.
 13. Realisatie grote landschapsopgaven
  We boden bewoners met veel eigen terrein de mogelijkheid hun gronden landschappelijk in te richten zodat dieren, vogels en planten er hun leef- en voedselgebied van kunnen maken.
 14. Landschappelijke erfbeplanting
  Langs het fietspad in Cortenoever werden 7 erfbeplantingsplannen door ons opgesteld.

Scroll naar boven voor projecten in de gemeente Brummen

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:

Buitenplaatswerkgroep Brummen
Buitenplaatswerkgroep Voorstonden
Groengroep Wilhelminapark Eerbeek Zuid
Heg- en Haag Zaaggroep Brummen e.o.
Hoogstambrigade Brummen
IVN Venel Eerbeek
Klompenpadwerkgroep Leuvenschepad
Stichting Hogenenk
Vrijwillige Weidevogelwerkgroep Brummen-Eerbeek-Hall
Waterschapsgroep Eerbeekse beken
Weidevogelwerkgroep Oeken e.o.

Klompenpaden

Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. De routes zijn te lopen via de folder (te koop bij aangegeven verkooppunten), via de kaart die u kunt uitprinten en via de gratis app voor tablet en telefoon. Lees meer over Klompenpaden of bekijk de Klompenpaden in uw gemeente:

Leuvenschepad

Kijk ook eens op: