Gemeente Beuningen

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Op deze pagina vindt u een overzicht van de activiteiten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in deze gemeente.

Afgerond

 1. Klompenpad Ambts- en Rijkspad
  Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. Lees meer over Klompenpaden.
 2. Oprichting Landgoedwerkgroep Slot Doddendael
  Landgoederen in heel Nederland zijn de groene parels in ons landschap met prachtige landhuizen en veel natuur. Slot Doddendael is een middeleeuws kasteeltje en wordt voor het eerst genoemd in 1332. Slot Doddendael en SLG richten gezamenlijk een vrijwillige landgoedwerkgroep op, die kan helpen bij het herstel en onderhoud van de fruitbomen en de tuinBeeldmerkLevendLandschap_RGB_def
 3. Levend Landschap Winssen
  De maatschappij is in beweging. Er is een algemene tendens bij overheden om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving steeds meer in handen te geven van burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap. Bekijk de publieksagenda van Levend Landschap Winssen.
 4. Praktijkcursus Biodiversiteit
  Recent onderzoek naar insecten heeft duidelijk laten zien, dat de biodiversiteit sterk is afgenomen. Eén van de oorzaken is het gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Het landelijk gebied is namelijk steeds eenvormiger geworden met weinig ruimte voor bloeiende beplanting. Wij organiseerden inspiratieochtenden Biodiversiteit. Bewoners kregen tips en leren wat ze zelf kunnen doen voor meer biodiversiteit op hun eigen perceel.
 5. Cursus ‘Houd het landschap Mooi’
  In samenwerking met Vrijwillig Landschapsbeheer Beuningen (VLB) organiseerden we de cursus ‘Houd het landschap Mooi’. Deze cursus was bedoeld voor particuliere grondeigenaren in het buitengebied en vrijwilligers in de gemeente Beuningen. Deelnemers leerden meer over onderhoud en duurzaam beheer van landschapselementen.
 6. Praktijkcursus beheer poelen
  Vanuit het bewonersproces Levend Landschap Winssen ontstond het initiatief om poelen in de uiterwaarden te herstellen en daarna duurzaam te beheren met vrijwilligers. In een cursus kregen bewoners uitleg over biodiversiteit in en om poelen en ecologisch beheer van poelen.
 7. Inspiratieochtend aanleg en beheer landschappelijke beplanting
  SLG organiseerde in samenwerking met de werkgroep Levend Landschap Winssen een inspiratieochtend, waarin aan de orde kwam hoe je bomen en struiken moet onderhouden. Deelnemers zagen inspirerende voorbeelden hoe ze hun erf nog aantrekkelijker kunnen inrichten. Tevens leerden ze over inrichting en beheer van landschapselementen als heggen, hagen, knotbomen en hoogstamfruit.
 8. Hoogstambrigade Winssen
  Achttien enthousiaste vrijwilligers hebben zich aangemeld om de sterk vervallen boomgaard bij de kerk in Winssen te gaan onderhouden. De  vrijwilligers zijn inmiddels door ons opgeleid om onderhouden nu deskundig en zelfstandig de boomgaard. Zij deden hiervoor een vierdaagse cursus hoogstamfruit. Lees meer over Hoogstambrigade Winssen.
 9. Winssen in het Groen
  Een van de uitvoeringsprojecten van het Levend Landschap proces is een beplantingsproject. In 2017 kregen bewoners de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken.
 10. Houd de Bongerd Hoog!
  In de gemeenten Beuningen, Druten, Heumen, West Maas en Waal en Wijchen hebben particulieren in het buitengebied hoogstamfruit aangeplant in het project Houd de Bongerd Hoog!
  img-20160613-wa0003
 11. Landschapsbrochure met landschapstypenkaart
  Voor de gemeenten West Maas en Waal, Wijchen, Heumen en Beuningen hebben we een landschapsbrochure inclusief een landschapstypenkaart ontwikkeld. Bewoners van het buitengebied kunnen met behulp van de brochure en kaart eenvoudig zien in welk landschapstype ze wonen. We geven tips voor het inrichten van het erf en reiken lijsten met rassen aan die van oorsprong in het gebied voor komen. Op de foto wethouders van de vijf gemeenten met de net overhandigde landschapsbrochure in de hand. Bekijk hier de Landschapsbrochure met landschapstypenkaart.

Scroll naar boven voor projecten in de gemeente Beuningen

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:

Buitenplaatswerkgroep Slot Doddendael
Hoogstambrigade Winssen
Patrijzentelgroep Maas en Waal Mid-West
Vereniging Vrijwillig Landschapsbeheer Beuningen
Klompenpadwerkgroep Doddendaelpad
Klompenpadwerkgroep Ambts- en Rijkspad

Klompenpaden

Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. De routes zijn te lopen via de folder (te koop bij aangegeven verkooppunten), via de kaart die u kunt uitprinten en via de gratis app voor tablet en telefoon. Lees meer over Klompenpaden of bekijk de Klompenpaden in uw gemeente:

Doddendaelpad
Ambts- en Rijkspad

Kijk ook eens op: