Gemeente Berkelland

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Op deze pagina vindt u een overzicht van de activiteiten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in deze gemeente.

Nu in uitvoering

 1. Levend Landschap Rietmolen
  De maatschappij is in beweging. Er is een algemene tendens bij overheden om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving steeds meer in handen te geven van burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap. Lees meer over Levend Landschap. Levend Landschap Rietmolen start in het najaar van 2021.
 2. Poelen.nu
  In dit project leiden we vrijwilligers op om in het veld te kunnen inschatten of er sprake is van achterstallig beheer van een poel. We proberen zoveel mogelijk poelen te bezoeken en op Poelen.nu aan te geven wat de staat van de poel is. SLG maakt op basis van de inventarisatie door de vrijwilligers een kort gemeentelijk prioriteringsplan voor onderhoud aan de aanwezige poelen. Kijk hier de startavond of de tweede informatieavond terug. Hier vindt u meer informatie en het aanmeldformulier.
 3. Meerjarig programma groen vrijwilligersnetwerk
  In de gemeente Berkelland zijn zo’n 10-15 grotere en kleinere (min of meer) structurele vrijwilligersgroepen actief die zich inzetten voor onderwerpen als: biodiversiteit, cultuurhistorie, beheer en onderhoud van landschapselementen, zwerfafval, educatie, soortenbescherming, wandelen en fietsen etc. We ondersteunen bestaande vrijwilligersgroepen groepen actief  om hun werk succesvol te houden en wellicht nog succesvoller te maken. Eén van de activiteiten is een netwerkbijeenkomst voor het groen vrijwilligerswerk in Berkelland om elkaar beter te leren kennen. Kijk hier voor meer informatie.
 4. Ark voor Hoogstamfruit
  hoogstamfruitArk voor Hoogstamfruit is een vervolg op de samenwerking en aanplantactie van Rosselboom-gaarden in het najaar/winter 2015, waarbij meer dan tweehonderd fruitbomen van bijzondere historische fruitrassen beschikbaar zijn gesteld aan twintig particuliere erfeigenaren uit de Achterhoek. Zij hebben de appel-, peren, pruimenbomen op hun erf geplant in Rosselboomgaarden zodat de specifiek oude Achterhoekse rassen behouden blijven. Het behoud van soorten is niet alleen van belang voor het behoud van de biodiversiteit, maar deze ‘verborgen rijkdom’ biedt ook kansen voor toeristische activiteiten en lokale horeca. Kijk hier voor meer informatie.
 5. Bloeiend Bijenlandschap Berkelland
  Op biologisch bedrijf de Dennekamp in Rekken wordt in het kader van Nederland Zoemt een grote bijenbiotoop gerealiseerd. Ook in Gelselaar komt een bijenbiotoop komen. SLG maakt plannen en organiseert bijeenkomsten om met buren samen een bloeiend bijenlandschap te realiseren rondom de bijenbiotoop. Ook organiseren we een bijenwerkdag om samen met bewoners uit de buurt bijenhagen aan te planten en te inzaaien. Bekijk hier het Biodiversiteitsplan De Dennenkamp.
 6. Klompenpad de Bruil
  Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld.

Afgerond

 1. Levend Landschap Geesteren
  Zie hierboven voor de omschrijving van Levend Landschap proces. Het proces Levend Landschap Geesteren is gestart in het najaar van 2017. Houd de lokale media of deze website in de gaten voor actuele informatie.
 2. Cursus ‘Alles van het landschap Gelselaar’
  Voor inwoners van Gelselaar start op 12 september 2019 een driedelige cursus ‘Alles van het landschap Gelselaar’.  Aan de hand van  twee theorieavonden en één praktijkochtend leert u meer over ecologie, aanleg en beheer van het landschap.

Klik hier voor een uitgebreide omschrijving van afgeronde projecten in gemeente Berkelland.


Scroll naar boven voor projecten in de gemeente Berkelland

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:

IVN Noord-Midden Achterhoek
IVN Oost Achterhoek
G.A. van der Lugt Stichting
Klompenpadwerkgroep Boereneschpad
Klompenpadwerkgroep Reckense Markepad
Patrijzentelgroep Berkelland
Stichting Kruidentuin Eibergen, kruidenhof Mallum
Weidevogelwerkgroep Borculo
Werkgroep ommetje Gelselaar
Werkgroep ommetje Haarlo
Wildbeheereenheid Ruurlo, vrijwillige weidevogelbescherming
VAN Berkel en Slinge, weidevogelgroep Eibergen/Beltrum

Klompenpaden

Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. De routes zijn te lopen via de folder (te koop bij aangegeven verkooppunten), via de kaart die u kunt uitprinten en via de gratis app voor tablet en telefoon. Lees meer over Klompenpaden of bekijk de Klompenpaden in uw gemeente:

Boereneschpad
Reckense Markepad

Kijk ook eens op: