Gemeente Barneveld

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Op deze pagina vindt u een overzicht van de activiteiten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in deze gemeente.

In uitvoering

 1. Gebiedsproces Veenhuizerveld
  Samen met 3 gemeenten (Barneveld, Nijkerk en Putten) stimuleren we particuliere grondeigenaren om het landschap en biodiversiteit in het gebied Veenhuizerveld te herstellen. Het Veenhuizerveld grenst aan het Natura 2000-gebied Veluwe en staat op de kaart als Ecologische Verbindingszone. Particuliere grondeigenaren kunnen zich bij SLG aanmelden om aanplant van heggen, fruitbomen en bosjes te realiseren. Meer informatie en aanmelden.
 2. Terbroek in het Groen
  Het dorp aan de slag met streekeigen beplanting. Binnen de aanpak van Dorpen in het Groen werken we samen met dorpsbelangenorganisaties en bewoners aan een fraai landschap. Dat doen we door de erven van deelnemers te verfraaien: het aanplanten van heggen, fruitbomen, bosjes en singels. Lees meer over Dorpen in het Groen. Terbroek in het Groen is gestart in 2021, kijk voor meer informatie en aanmelden.
 3. Gemeentelijke ondersteuning beplantingsplannen Barneveld
  We stellen beplantingsplannen op in het buitengebied van gemeente Barneveld, voor bewoners die zich via gemeentelijke kanalen hebben aangemeld.
 4. Aanpassing Glindhorsterpad
  Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. Lees meer over Klompenpaden.
  In Barneveld zijn we gestart met de aanpassing van het Glindhorsterpad, met als doel om een nog mooier Klompenpad te realiseren.

Afgerond

 1. Ondersteuning Regeling Landschap en biodiversiteit 2020-2024
  We hebben de gemeente Barneveld ondersteund en geadviseerd met betrekking tot hun beleidsuitvoering voor de nieuwe Landschapsregeling.
 2. Barneveld in het Groen deel 3
  Bewoners in Barneveld kregen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken.

Klik hier voor een uitgebreide omschrijving van afgeronde projecten in gemeente Barneveld. 


Scroll naar boven voor projecten in de gemeente Barneveld

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:

Hoogstambrigade Barneveld
IVN Barneveld
IVN Ede, Scholenwerkgroep en Jeugdclub
IVN Venel Apeldoorn
Klompenpadwerkgroep Appelpad/ Kruishaarderpad
Klompenpadwerkgroep Glindhorsterpad
Klompenpadwerkgroep Griezeveensepad
Klompenpadwerkgroep Paradijspad
Klompenpadwerkgroep Terbroeksepad
Landgoedwerkgroep Gerven en Hell
Mooi Uitzicht

Klompenpaden

Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. De routes zijn te lopen via de folder (te koop bij aangegeven verkooppunten), via de kaart die u kunt uitprinten en via de gratis app voor tablet en telefoon. Lees meer over Klompenpaden of bekijk de Klompenpaden in uw gemeente:

Glindhorsterpad
Griezeveensepad
Paradijspad
Terbroeksepad

 

Kijk ook eens op: