Gemeente Apeldoorn

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Op deze pagina vindt u een overzicht van de activiteiten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in deze gemeente.

In uitvoering

 1. Poelen.nu
  In dit project leiden we vrijwilligers op om in het veld te kunnen inschatten of er sprake is van achterstallig beheer van een poel. We proberen zoveel mogelijk poelen te bezoeken en op Poelen.nu aan te geven wat de staat van de poel is. SLG maakt op basis van de inventarisatie door de vrijwilligers een kort gemeentelijk prioriteringsplan voor onderhoud aan de aanwezige poelen. Kijk hier de  tweede informatieavond terug. Hier vindt u meer informatie en het aanmeldformulier.
 2. Ontwikkelen van biodiversiteitsplannen
  Grondeigenaren in het buitengebied kunnen advies krijgen om de biodiversiteit op hun terrein te versterken. Een adviseur van SLG brengt een bezoek op het erf en stelt samen met de eigenaren een biodiversiteitsplan op met speciale aandacht voor bijen, vlinders en andere bestuivers. Zij kunnen met korting plantmateriaal en zaaigoed bestellen.
 3. Kwaliteitsimpuls landschap Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen
  Bewoners krijgen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken. Ook is er de mogelijkheid om achterstallig onderhoud aan te pakken.
 4. Ontwikkeling Klompenpad Wenum-Vaassen
  Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. Lees meer over Klompenpaden. De uitvoering is van start gegaan in het najaar van 2020.
 5. Aanleg Bijenoases Apeldoorn
  In gemeente Apeldoorn zullen vijf robuuste “bijenoases” worden gerealiseerd. Oude, grotere hoogstamboomgaarden met een gevarieerd assortiment en brede zonbeschenen randen vormen een geschikte uitgangssituatie om een bijenoase van te maken.

Wordt verwacht

 1. Inspiratieochtend biodiversiteit Klompenpaden
  Speciaal voor klompenpadenvrijwilligers komt er een inspiratieochtend biodiversiteit.
 2. Ontwikkeling Klompenpad Woudhuis
  Zie hierboven voor een omschrijving van een Klompenpad.
 3. Ontwikkeling Klompenpad Woudhuis (KIDS)
  In de gemeente Apeldoorn ontwikkelen we een Klompenpad Kids. Dit is een korte route met extra speelaangelegenheid en opdrachtjes voor kinderen. Lees meer over Klompenpaden KIDS.

Afgerond

 1. Kwaliteitsimpuls landschap Wenum-Wiesel
  Het beplantingsproject Kwaliteitsimpuls landschap Wenum-Wiesel is afgerond. Bewoners kregen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken. Ook was er de mogelijkheid om achterstallig onderhoud aan te pakken.
 2. Beleidsuitvoering ondersteuning Landschapsregeling 2019-2023
  Wij ondersteunden en adviseerden de gemeente Apeldoorn met hun beleidsuitvoering voor de nieuwe Landschapsregeling.

Klik hier voor een uitgebreide omschrijving van afgeronde projecten in gemeente Apeldoorn.


Scroll naar boven voor projecten in de gemeente Apeldoorn

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:

Archeologiewacht Apeldoorn
Werkgroep Boswachterij Hoog Soeren
IVN Venel Apeldoorn
IVN Venel Eerbeek
Klompenpadwerkgroep Albapad
Klompenpadwerkgroep Bekbergerpad
Klompenpadwerkgroep Holhorsterpad
Klompenpadwerkgroep Klarenbeeksepad
Klompenpadwerkgroep Kopermolenpad
Klompenpadwerkgroep Loenense Enkenpad
Klompenpadwerkgroep Plaggenstekerspad
Klompenpadwerkgroep Uddelermeerpad
Klompenpadwerkgroep Ugcheler Markepad
Vereniging Het Edelhert
Waterschapsgroep Dubbelbeek Apeldoorn
Waterschapsgroep Ugchelen
Weidevogelwerkgroep – KNNV Apeldoorn
Werkgroep Paleispark Het Loo
Zwerfafvalbrigade Wenum Wiesel

Klompenpaden

Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. De routes zijn te lopen via de folder (te koop bij aangegeven verkooppunten), via de kaart die u kunt uitprinten en via de gratis app voor tablet en telefoon. Lees meer over Klompenpaden of bekijk de Klompenpaden in uw gemeente:

Albapad
Bekbergerpad
Holhorsterpad
Klarenbeeksepad
Kopermolenpad
Loenense Enkenpad
Plaggenstekerspad
Uddelermeerpad
Ugcheler Markepad

Kijk ook eens op: