Gelderlanders leggen ruim 12 km heg aan!

Via verschillende beplantingsacties is het gelukt om zoveel inwoners van Gelderland enthousiast te maken, dat ze gezamenlijk ruim 12 km nieuwe lijnelementen (hagen, heggen, houtsingels en houtwallen) aanleggen. Deze lijnelementen zijn onder andere van levensbelang voor veel kleine (zoog)dieren en insecten. Ze vormen veilige en beschutte verbindingen tussen leefgebieden.

plantdag_emst1Op zaterdag 30 november komen de deelnemers 15.000 struiken en tientallen bomen ophalen om ze daarna aan te gaan planten. Een mooie uiting van betrokkenheid en eigen inzet om het landschap te verfraaien!

We hebben het afgelopen jaar verschillende acties georganiseerd voor bewoners in het buitengebied. Met de actie Heg en Houtwal stimuleren we de aanleg van meer heggen en houtwallen op het erf. Aan de vierde actie Heg en Houtwal doen maar liefst deelnemers uit alle windstreken van Gelderland mee. Enkele deelnemers doen voor de derde of zelfs vierde keer mee en hebben al vele honderden meters heg aangelegd op hun erf. Een andere deelnemer gaat samen met buurtbewoners en kinderen een heg aanplanten op het schoolplein. In totaal planten zij deze keer 15.000 stuks bosplantsoen. Projectleider Michael Witjes is trots op het succes van de acties: “We hebben bewoners in het buitengebied enthousiast gekregen voor meer hagen en houtsingels in Gelderland. In een korte tijd hebben we ruim 12 km meter hagen, struweel en houtsingels aangeplant. Het landschap wordt waardevoller en aantrekkelijker voor mens en dier”.

Samen voor het landschap; herstel van verdwenen landschap
We willen de totale lengte van heggen en houtwallen in het landschap met behulp van particuliere eigenaren vergroten. Achterliggend doel is het aanleggen van landschappelijke beplanting; lange, verbindende elementen in het agrarisch cultuurlandschap zodat dier- en plantensoorten zich hierlangs kunnen verspreiden. Veel van deze lijnelementen zijn verdwenen zodat het landschap kaal en leeg is geworden.
Met steun van de Nationale Postcode Loterij, Stichting Heg en Landschap en Yves Rocher konden particuliere eigenaren met flinke korting haag- en bosplantsoen aanschaffen en leveren daarmee dus een waardevolle bijdrage aan het herstel van het landschap.
Vanwege het grote succes overweegt SLG om ook in 2014 nieuwe acties te starten. Lees meer over het Steunpunt Heg en Houtwal.