Geld beschikbaar voor groene vrijwilligersinitiatieven

Het is helaas niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen. Heb je wel interesse voor een volgende ronde in 2021? Dan kan je dit alvast laten weten aan Saskia Bemer, projectleider Vrijwilligerswerk.

Wil jij samen met je groep iets extra’s doen voor natuur, groen en landschap? Er is ook dit jaar weer geld beschikbaar voor groene vrijwilligersinitiatieven die zich nog meer willen inzetten voor hun leefomgeving. Deze financiële bijdrage is bedoeld voor het aanleggen, beheren of verbeteren van de kwaliteit van natuur, groen of landschap door vrijwilligers. Denk bijvoorbeeld aan het aanplanten van een buurtboomgaard met verschillende hoogstamfruitrassen. Of heb je misschien ideeën voor de aanleg van een educatieve tuin? Aan de hand van verschillende inheemse planten en struiken vertel je het verhaal over biodiversiteit aan schoolkinderen. Of wat dacht je van een reeks banken op één van de Klompenpaden, zodat wandelaars ook mijmerend op een bankje kunnen genieten van de verschillende sferen in het boerenland. Kortom, een mooie kans om samen nog meer landschapswinst te behalen!

In 2019 is een financiële bijdrage toegekend aan deze 25 vrijwilligersinitiatieven.

Aanleg of beheer van natuur, groen of landschap

Wat valt WEL onder deze financiële bijdrage:

1. Het planten van bomen, struiken en planten
2. Het geschikt maken van een terrein zodat er zich planten of dieren kunnen vestigen
3. Snoeien, maaien en dunnen
4. Het plaatsen van houten zitbankjes

Wat valt er NIET onder deze financiële bijdrage:

1. Aanschaf van gereedschappen/ machines
2. Aankoop van onroerende goederen
3. Waardedaling van grond of opbrengstderving
4. Gebouwen of inrichting daarvan

Welk bedrag kan ik aanvragen?

De hoogte van de financiële bijdrage is minimaal €500 en maximaal €5.000 euro. Als aanvrager doet u een eigen bijdrage van tenminste 35%, bovenop het aangevraagde bedrag.

Rekenvoorbeeld: U vraagt bij SLG € 1.000 aan. Dan geldt een eigen bijdrage van 35% van € 1.000. Dat betekent dat u € 350 moet financieren vanuit eigen financiële middelen of een andere bron. Dit bedrag kunt u optellen bij het aangevraagde bedrag. In totaal zal u dan € 1.350 kunnen besteden aan uw initiatief.

Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) heeft subsidie van de provincie Gelderland toegezegd gekregen, waarmee zij geldbedragen tot een maximum van € 5.000 beschikbaar kan stellen aan initiatieven van vrijwilligers om natuur, groen of landschap aan te leggen of te beheren.

Aanvraagprocedure

  • Een aanvraag kan ingediend worden, zolang het financiële plafond van de regeling niet bereikt is.
  • Aanvragen worden in behandeling genomen als de aanvraag volledig is en aan de voorwaarden wordt voldaan. Klik hier voor de voorwaarden.
  • De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. U ontvangt na uiterlijk 3 weken bericht per email.
  • In totaal is vanuit de provincie €40.000,- beschikbaar voor deze subsidieregeling. Initiatieven kunnen één keer aanspraak maken op een geldbedrag.
  • Via de email ontvangt u bericht of wij besloten hebben u een financiële bijdrage te geven en zo ja, hoe hoog het bedrag is.
  • Het is mogelijk dat wij aanvullende informatie nodig hebben, om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen. Wij nemen dan contact met u op.
  • U kan de financiële bijdrage aanvragen via het aanvraagformulier:

Ook interessant

Informatieavond Zwerfafvalbrigade Buren

Vrijwilligers gezocht voor het behoud van hoogstamboomgaarden Hattem

Laorns Enkenpad: eerste Klompenpad in wandelgemeente Lochem

Doe inspiratie op voor het voorjaar in Landschapsnieuws!

Feestelijke opening van Klompenpad Kids in Nijbroek

Informatieavond over patrijzen, boerenlandvogels en vrijwilligerswerk

Vrijwilliger Jack van Dongen vindt opnieuw eerste kievitsei in Gelderland

Vondst eerste kievitsei is de start van het weidevogelseizoen 2022