Gekapte populier wordt klomp

De populieren aan de Veensteeg en het Nieuwe Kanaal in Wageningen zijn tot ieders verdriet gekapt. De kap was echter noodzakelijk omdat de bomen aan het eind van hun leven waren. Inmiddels zijn er jonge, nieuwe bomen op de plek van de oude bomen geplant. Van het hout van de gekapte populieren zijn klompen gemaakt, die op dinsdag 27 september zijn uitgereikt aan Wageningers. De gemeente geeft met deze klompen een stukje herinnering van deze  oude bomen aan de inwoners van Wageningen terug.

oorkonde-en-klompenSLG vrijwilliger ontvangt klompen

Vrijwilliger Harry Lamé van de Landgoedwerkgroep Quadenoord ontving een paar klompen en een oorkonde (zie foto) voor zijn inzet. Ook zijn vrijwilligerswerk bij de eveneens bij SLG aangesloten Landschapsbeheer Zuidwest Veluwe en de Klompenpadwerkgroepen NudepadHarsloërpad en Breukerengpad werd genoemd. Harry is een allesdoener in het groen. Hij neemt wekelijks personen met hersenletsel mee naar buiten om zwerfafval op te ruimen. Kenmerkend voor Harry is dat hij bij deze activiteiten steeds klompen draagt, dit nieuw paar zal door hem zeker gebruikt worden.

Ook Rob Groendijk kreeg één van de 18 paar uitgereikte klompen. Rob is naast vrijwilliger bij het Renkums Beekdal ook betrokken bij het ontwikkelen van het Klompenpad in dat gebied.