Geef de bij een bloemetje: bijenavond in Heteren

Bij

Bijen hebben het moeilijk en kunnen wel wat hulp van tuin- en erfeigenaren gebruiken. Dit kan hulp zijn in de vorm van het aanplanten van bijenplanten, het zaaien van bijenbloemenzaad of door het plaatsen van een bijenhotel. Ook vrijwilligers kunnen hulp bieden door zich in hun eigen omgeving in te zetten voor deze fascinerende dieren. Om inwoners op weg te helpen organiseert Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) in samenwerking met gemeente Overbetuwe een informatieavond over bijen. Stichting Overbetuwe Natuurlijk en de Bijenhoudersvereniging ABTB verlenen hun medewerking aan deze avond. De bijenavond vindt plaats op donderdag 29 januari in De Bongerd aan de Flessestraat 54 in Heteren en begint om 20.00 uur. De toegang is gratis.

Programma bijenavond

Het programma van de bijenavond is als volgt:
•    Opening door wethouder Jan van Baal van de gemeente Overbetuwe
•    Presentatie over bij-vriendelijke erfinrichting en een korte introductie over solitaire bijen / bijenhotels door SLG
•    Presentatie over de honingbij door Adriaan van Egmond van de Bijenhoudersvereniging Oost Betuwe van de ABTB
•    Korte film over bijen
Pauze
•    Presentatie over bijen-activiteiten van Stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk door Leo Starink
•    Uitleg over bijenproject in gemeente Overbetuwe door SLG

Aanmelden voor een bij-vriendelijk erfadvies

Deze informatieavond maakt deel uit van een groter bijenproject in de gemeente Overbetuwe. Inwoners uit het buitengebied kunnen zich tijdens deze avond aanmelden voor een kosteloos erfadvies op maat. Een adviseur van SLG komt tijdens een erfadvies langs om in overleg met de inwoner een bijen-plan op te stellen. Plantmateriaal en bijenzaad wordt kosteloos aangeboden door gemeente Overbetuwe. Inwoners die niet op deze avond aanwezig kunnen zijn, maar zich wel willen aanmelden voor een erfadvies kunnen zich aanmelden bij Saskia Bemer van SLG.