Geef de bij een bloemetje: bijvriendelijk erfadvies in de Achterhoek

Bij

Bijen, vlinders en andere insecten hebben het moeilijk en kunnen wel wat hulp van erfeigenaren gebruiken. Zo kan het aanplanten van een fruitboomgaard, een solitaire linde, het zaaien van een speciaal bloemenmengsel of het plaatsen van een bijenhotel een belangrijke toevoeging zijn. Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) organiseert een speciale actie in de Achterhoek waarbij bewoners van het landelijk gebied een ecologisch maatwerkerfadvies kunnen krijgen met speciale aandacht voor bijen en andere insecten.

Wat kunt u verwachten tijdens een bezoek van de adviseur? De adviseur geeft u advies over de eventuele nieuwe aanleg en het onderhoud van landschappelijke beplanting op uw perceel. Hierbij kunt u denken aan hagen, knotbomen, hoogstamboomgaarden, een bijen- of vogelbosje, speciaal bloemenmengsel voor bijen. De adviseur zorgt voor beplanting met verspreide bloeitijden voor de bijen en met schuil- en nestgelegenheid voor dieren. Samen met u wordt gekeken naar de mogelijkheden om op uw perceel struiken en bomen aan te planten die passen in de omgeving en zorgen voor meer diversiteit. Na een rondje over het erf, wordt bij u aan de keukentafel direct het  inrichtingsplan opgesteld. Hier kunt u zelf zien hoe het ontwerp voor uw perceel vorm krijgt.

Kosten

De adviseur maakt het beplantingsplan op een laptop. Dit beplantingsplan wordt na het bezoek op een usb-stick bij u achtergelaten. Het bezoek van de adviseur duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. De kosten voor het bezoek en het beplantingsplan bedragen 299 euro. Bijkomend voordeel is dat u het gewenste plantmateriaal via SLG tegen een gereduceerd tarief kunt bestellen en op een centrale locatie in Gelderland kunt ophalen.

Stichting Landschapsbeheer Gelderland zet zich in voor het behoud en herstel van het landschap in het buitengebied. In de loop der jaren zijn veel landschapselementen verdwenen, doordat deze landschapselementen niet meer de functie van vroeger vervullen. Poelen als drinkplaats voor vee en heggen als veekering zijn niet meer nodig. Toch is het belangrijk deze elementen in het landschap te behouden. Niet alleen voor het landschapsbeeld, maar ook als voedsel voor bijen en nestgelegenheid voor de steenuil.

Voor vragen kunt u terecht bij Saskia Bemer van Stichting Landschapsbeheer Gelderland, telefoon 026 3537444.

Aanmelden

Wilt u uw perceel bijvriendelijk inrichten? Geeft u zich dan op via onderstaand aanmeldformulier.  U kunt vooraf aangeven waar u interesse in heeft.

Oeps! We konden je formulier niet vinden.