Verhalen over landgoederen en buitenplaatsen in Gelderland

De vrijwilligers hebben een cursus oral history of mondelinge geschiedenis gevolgd bij Landschapsbeheer Gelderland. In het kader van het project Leven op landgoederen en in het Jaar van de Historische Buitenplaats hebben zij interviews gehouden met personen die een bijzondere band hebben of hadden met een landgoed in Gelderland. Het bijzondere boek met twintig verhalen is vanaf 30 november verkrijgbaar in de boekhandel en bij de uitgever Blauwdruk via www.uitgeverijblauwdruk.nl. Kijk hier voor de omslag.

Oral History project
Via de methode oral history worden individuele herinneringen van mensen vastgelegd door een vraaggesprek. De herinneringen leveren een rijk beeld op van hoe het vroeger eraan toeging. Maar ook hoe het nu is. Het leven en werken op buitenplaatsen en landgoederen gaan immers door, al is er sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw veel veranderd. De reden om nú verhalen te verzamelen, is dat de levende geschiedenis verloren gaat, als deze niet worden vastgelegd. Vrijwilligers van de Werkgroep Oral History Gelderland hebben uitvoerige gesprekken gevoerd.

Verhalen
Uit 44 verhalen zijn er twintig voor dit boek geselecteerd. Bij elk verhaal is bovendien een korte beschrijving van opvallende kenmerken van de buitenplaats of het landgoed. De volgende landgoederen en buitenplaatsen zijn in dit boek opgenomen: Vollenhof, Molecaten, Het Holthuis, Welna, De Dennenhorst, Biljoen, Sint Hubertus, Middachten, Nederhemert, Het Grote Meer, Het Kleine Meer, Keppel, ’t Zelle, ’t Medler, Het Enzerinck, De Heest en Ampsen.
Wat alle verhalen en beschrijvingen duidelijk maken, is dat ze van groot belang zijn voor de kwaliteit van het huidige en toekomstige Gelderse landschap.

De 24 verhalen die niet voor het boek zijn geselecteerd, kunt u hier lezen.

Verhalen over landgoederen en buitenplaatsen in Gelderland
Prijs: € 24,90. Verkrijgbaar vanaf 30 november in de boekhandel en via www.uitgeverijblauwdruk.nl. ISBN 978-90-75271-61-4

Het boek en het project is mede mogelijk gemaakt door het VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Provincie Gelderland, Fonds voor Cultuurparticipatie, Aeolus Fonds en Nationale Postcode Loterij.

Reactie pers
‘Het boek geeft, als ieder geschiedenisboek, inzicht in een wereld die niet meer bestaat. Wel op een bijzonder levendige manier. Niet alleen doordat die geschiedenis wordt verteld door mensen die het allemaal zelf nog hebben meegemaakt. Ook doordat er vogels van diverse pluimage aan het woord komen. (…) Allemaal hebben ze hun eigen verhaal, samen maken ze het verhaal compleet.’ Jan Buter, De Stentor

Kijk ook eens op: