Mooie boeken

Onze projecten leiden niet alleen tot mooie resultaten in het landschap, maar ook tot mooie boeken:

Parels van de Edese landschappen

In het boek Parels van de Edese landschappen worden de vijf landschapstypen in het vrij toegankelijke buitengebied van de gemeente Ede beschreven. Het boek bevat 144 pagina’s vol met prachtige foto’s, informatieve teksten, interviews met Edese burgers die zich verbonden voelen met het landschap. Plus verhelderende tekeningen, dichtstbijzijnde fietsknooppunten en routekaarten van de elf Klompenpaden die het Edese grondgebied rijk is.

Te bestellen bij Uitgeverij Blauwdruk, ISBN 978 949247 423 0. Prijs: € 16,50.

Logboek Klompenpaden

Schrijver Wim Huijser is een fan van Klompenpaden. Wandelen is voor hem als het bladeren door een boek met verhalen. Wandelen nodigt uit tot schrijven. Voor alle klompenpadwandelaars heeft hij een leuk logboek gemaakt. Wie zich op de Klompenpaden begeeft, krijgt vanzelf de geschiedenis van het Nederlandse landschap te lezen. Veel wandelaars delen hun ervaringen direct via social media. Anderen maken liever notities voor zichzelf in dit handige boekje.

Uitgeverij Lantaarn, ISBN 978-94-6354-000-1. Prijs: € 9,99.

 

50 nieuwe Klompenpaden

Tijdens de opening van het 100ste Klompenpad in 2017 is het boek ’50 nieuwe Klompenpaden’ verschenen. Het is het vervolgdeel op het boek ’50 Klompenpaden’ dat in 2015 verscheen. In het tweede deel komen het 51ste tot en met het 100ste Klompenpad aan bod. Naast auteur en samensteller Wim Huijser schreven dit keer meerdere landschapscolumnisten mee. Fotograaf Willem van Leuveren maakte opnieuw alle foto’s.
Te bestellen bij Uitgeverij Blauwdruk, ISBN 978-94-92474-10-0. Prijs: € 15,00.

Gelderse verhalen van boeren, burgers en buitenlui

Voorkant Gelderse verhalen van boeren

Wat voor gevolgen had de komst van trekkers, prikkeldraad en kunstmest voor het leven op het boerenerf en platteland? Het boek ‘Gelderse verhalen van boeren, burgers en buitenlui, 70 jaar plattelandsgeschiedenis’ beschrijft de ontwikkelingen in de landbouw in de jaren ’40, ’50 en ’60.
De vrijwilligers van de Werkgroep Oral History Gelderland hebben boeren, loonwerkers, pachters en hun vrouwen geïnterviewd en gefotografeerd.

Uitgeverij Nabij Producties, ISBN: 978-94-92055-23-1. Het boek is online te koop. Prijs: € 27,50.

 

50 Klompenpaden

boek 50 klompenpadenIn 2015 verscheen het boek ’50 Klompenpaden’. Dit is het eerste deel waarin de eerste vijftig gerealiseerde wandelpaden door het agrarische cultuurlandschap van Gelderland en Utrecht aan bod komen. Het boek, geschreven door Wim Huijser,  is een verslag van 50 tochten door het agrarisch cultuurlandschap van Gelderland en Utrecht – een ongedwongen ontdekkingsreis door het landschap van de literatuur, de kunst en het culinaire genot.

Te bestellen bij Uitgeverij Blauwdruk, ISBN 978-90-75271-86-7. Prijs: € 15,00.

 

Verhalen over landgoed Hackfort

2 breed voorkant oral history boekHet boek over landgoed Hackfort bevat oral history verhalen over de omgang van bewoners van landgoed Hackfort met de inmiddels uitgestorven tak van de familie van Westerholt, die landgoed Hackfort in bezit had. Deze oral history verhalen zijn verzameld door interview vrijwilligers Werkgroep Oral History Gelderland.

Te bestellen bij Uitgeverij Blauwdruk, ISBN 978-90-75271-928. Prijs: € 24,90.

 

Verhalen over landgoederen en buitenplaatsen in Gelderland

20121114_omslagEigenaren, kamermeisjes, pachters, bosbazen en anderen. Ze vertellen openhartig over hun leven op een Gelderse buitenplaats of landgoed. Deze verhalen zijn verzameld en gebundeld in een bijzonder boek; Verhalen over landgoederen en buitenplaatsen in Gelderland. De verhalen zijn opgetekend door vrijwilligers van de Werkgroep Oral History Gelderland. Lees meer.

Te bestellen bij Uitgeverij Blauwdruk, ISBN: 978-90-75271-61-4. Prijs: € 24,90.

 

In Dienst

Onlangs is het boekje ´In Dienst´ verschenen. In dit boekje staan Oral History verhalen over het militaire leven in Gelderland. De verhalen gaan onder andere over dienstplicht, werk voor Defensie en Bescherming Bevolking. Het boekje is het resultaat van een project van Gelders Ergoed en ons. Het is te bestellen voor €12,- (incl. verzendkosten) via info@landschapsbeheergelderland.nl.

 

Van Hoenderik tot Heerepeer

Een groep opgeleide vrijwilligers heeft in totaal 27 verhalen opgetekend van landarbeiders en boeren die vroeger hun brood in het fruit verdienden. Dit heeft mooie verhalen opgeleverd over gele Californische pap, armoede en welvaart in de fruitteelt, melige Notarisappels, hard werken en natuurlijk de pluk. Het boekje heeft 120 pagina’s en is te bestellen voor € 12,-, (inclusief verzendkosten) via info@landschapsbeheergelderland.nl.

Kijk ook eens op: