Excursie Biodiversiteit op en om het erf Nijkerk

Veel planten en diersoorten zijn uit het buitengebied verdwenen en veel soorten nemen nog steeds in omvang af. Erven en hun omgeving kunnen een goed leefgebied vormen voor verschillende diersoorten. Tijdens de excursie ‘Biodiversiteit op en rond het erf’ bezoeken we een aantrekkelijk erf in omgeving Nijkerk dat geschikt is voor bijen en vlinders. Deze excursie vindt in samenwerking met IVN Nijkerk plaats op zaterdag 10 juli van 10.00-12.30 uur.  De informatie gedeeld tijdens de webinar van 17 juni zien we nu in de praktijk.

Bijenoases

Een van de onderdelen van het biodiversiteitsproject Nijkerk is het opstellen van plannen voor en het aanleggen van vijf bijenoases verspreid over de gemeente. Een bijenoase bestaat uit een terrein met kruidenrijk maaisel of waar ingezaaid wordt (afhankelijk van de locatie), met aanplant van bosplantsoen en een boomgaard van 15 hoogstamfruitbomen en het maken van een insectenhotel.

Aanmelden kan via onderstaand formulier. Let op: het aantal deelnemers is beperkt. Voorrang voor deelnemers aan de werkgroep Biodiversiteit. 

Kijk ook eens op: