EcoVredeGaard

Een landschapsbeheergroep is actief met het beheer van kleine landschapselementen in het buitengebied. Vaak zijn dit hagen, knotbomen, struwelen en bomen(lanen). Deze kunnen op het terrein van de gemeente, het waterschap of een particuliere eigenaar liggen. Soms heeft een groep een eigen gebied in beheer of eigendom. Er wordt voornamelijk in het winterseizoen gewerkt. De meeste groepen komen op zaterdag(ochtend) bij elkaar, maar soms is de werkdag een doordeweekse dag. Lekker buiten werken, samen aan de slag en even het hoofd leeg maken zijn termen die passen bij dit vrijwilligerswerk.

EcoVrede is een landschapsbeheergroep actief met het beheer van kleine landschapselementen in het buitengebied en in de woonomgeving. Wij geven advies ten aanzien van inrichting, ontwikkeling en ondersteuning van vernieuwende initiatieven samen met organisaties, burgers en overheden.

Belangrijk criterium voor ons is dat het initiatief beschikbaar komt voor de samenleving en een educatieve- voorbeeldfunctie gaat vervullen. Dat kan ook uw eigen tuin zijn of de schooltuin of een stukje plantsoen, een weiland of een braakliggend stuk grond. Natuurontwikkeling in diverse vormen en stimuleren van biodiversiteit en natuurbeleving staan daarbij voor ons centraal. Het is ook een bijzondere optie voor boeren die wij bij deze uitnodigen om met ons een ontwerp- en ontwikkelproces aan te gaan.

Voedselbos EcoVredeGaard.nl is een 1 hectare groot gebied op de rand van Park Lingezegen en Golfbaan Welderen. Het is een van onze initiatieven waar wij pogen natuur en landbouw dichter bij elkaar te brengen en beide een plek te geven in wederzijds respect. Natuurinclusieve landbouw en de natuur vormgeven op een manier zodat wij daaruit kunnen leven is ons doel in een gezonde verhouding in deze 21e eeuw. Anticiperende op klimaatverandering en de gevolgen en nieuwe inzichten in natuur, voedsel en bodemprocessen in de praktijk toepassen.

In de EcoVredeGaard kunt u het volgende vinden; Een Voedselbos, bongerd, voorbeeldtuintjes, groente en fruit kweek waarbij ook bijzondere soorten en rassen. Alle vormen van inspiratie. Wij hebben ongeveer een 200 soorten in onze locatie staan.

Dinsdag en regelmatig ook donderdag en vrijdag zijn onze werkdagen vanaf kwart over tien. Meld u even aan via; EVS EcoVrede

De groep is werkzaam in de gemeente Overbetuwe en in Arnhem. Daarbij in diverse initiatieven in de regio in verschillende omliggende gemeenten.
Wij adviseren, begeleiden, onderzoeken en geven workshops. In onze visie is de samenwerking met de natuur belangrijk en het leren van. Wij verzorgen ook rondleidingen voor groepen. Voor meer informatie;

Wij verzorgen gastlessen en rondleidingen en hebben een educatief programma met verschillende mogelijkheden voor elke doelgroep.
* Scholen, onder- en bovenbouw, MBO, HBO, Universiteit. Wij bieden diverse stageplaatsen en zijn te vinden via o.a. stagemarkt.nl
Ook voor boeren, ambtenaren, tuinders en andere beroepsgroepen verzorgen wij rondleidingen en excursies en is onze plek beschikbaar voor bijeenkomsten of eigen initiatief in combinatie met ons aanbod.
Wij zijn een ANBI instelling.

Groepen worden uitgenodigd om mee te werken en zo de praktijk te leren kennen. Wij maken graag met u een bijzonder gecombineerd programma.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over EVS Ecovrede en deelnemen aan hun activiteiten, dan kunt u contact opnemen met de coördinator:

Naam: Stichting EVS Karel
E-mail: evstransitie@gmail.com Telefoon; 06 4936 7877

Op dit moment zijn wij werkzaam in de gemeente Overbetuwe en in Arnhem. Daarbij met diverse initiatieven in de regio in omliggende gemeenten.

Grond en gebouwen: Meer locaties zijn welkom in grond en gebouwen. Ook met gebouwen valt namelijk veel groens en aspecten van natuurlijke ontwikkeling te doen. Iets wat wij graag ontwikkelen en laten zien. Leegstaande locaties zijn zodoende dan ook meer als welkom.
Wij adviseren, begeleiden, onderzoeken, geven workshops. In onze visie is de samenwerking met de natuur belangrijk en het leren van natuurlijke processen. U bent uitgenodigd!

Contact:
http://ecovredegaard.nl
http://evsgebouwbeheer.nl
Kvk 50879804
Postbus 60051
6800 JB Arnhem