Eerste kievitsei 2020 gevonden in Gelderland

Op 2 maart is in de gemeente Zaltbommel locatie Bruchem in de provincie Gelderland het eerste kievitsei van 2020 gevonden. Deze vondst is om 11.30 uur gemeld bij LandschappenNL. Het ei is gecontroleerd door Aad van Paassen en gezamenlijk met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) is vastgesteld dat het een vers ei is. De vinder is Jack van Dongen van de weidevogelbeschermingsgroep Capreton in de Bommelerwaard. Het ei (uit een nest met twee eieren) is gevonden op een maislandperceel. Foto: LandschappenNL.

Beschermd weidevogelgebied

Het Bruchemse broek waar het eerste Nederlandse en tevens eerste Gelderse ei is gevonden, is een beschermd weidevogelgebied waar het collectief Rivierenland samen met de agrarische natuurvereniging De Capreton, boeren en vrijwilligers samenwerken aan weidevogelbeheer. Ook dit jaar worden er weer maatregelen genomen zoals plas-dras percelen en kruidenrijke graslanden met uitgesteld maaien om betere omstandigheden voor de weidevogels te creëren.

Vroege aftrap van het Weidevogelseizoen

Met het vinden van dit kievitsei is het weidevogelseizoen 2020 begonnen. De start van het weidevogelseizoen is vroeger dan ooit. Veel landbouwwerkzaamheden moeten nog worden uitgevoerd. Des te belangrijker is daarom ook nu weer de inzet van vrijwilligers en boeren om de vogels de kans te geven vroeg en succesvol te beginnen. Vrijwilligers van de provinciale Landschapsbeheerstichtingen (waaronder SLG), de Bond van Friese Vogelwachten en de weidevogelcommissie Vanellus vanellus van stichting Beheer Natuur en Landelijk Gebied (SBNL), trekken vanaf nu tot half juni het land in om waar nodig samen met boeren nesten te zoeken en te beschermen tegen verlies door landbouwwerkzaamheden.

Weidevogelbescherming door vrijwilligers

Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) ondersteunt 665 vrijwilligers van 30 weidevogelgroepen en 14 patrijzentelgroepen in Gelderland die actief zijn met het beschermen van boerenlandvogels. Voor deze vrijwilligers organiseert SLG cursussen over bescherming en monitoring. Ook schaft zij materialen aan en krijgen de vrijwilligers indien nodig begeleiding. De weidevogelbeschermers trekken vanaf nu tot half juni het land in om samen met agrariërs waar nodig naar nesten van de kievit, grutto, tureluur en andere weidevogels te zoeken en te markeren. De markeringen maken het de boer mogelijk rekening met de nesten te houden. Door om een nest heen te maaien, of een nest te verplaatsen, krijgen weidevogels een kans om rustig te broeden. In 2019 hebben de Gelderse vrijwilligers 5558 weidevogelnesten beschermd, waarvan bijna 400 bij de weidevogelgroep De Capreton.

SLG coördineert al ruim 20 jaar de uitvoering van de vrijwillige weidevogelbescherming in onze provincie. Kijk hier voor meer info.

Vrijwilligers (en boeren) dragen bij aan herstel van biodiversiteit

Vrijwilligers helpen boeren niet alleen bij het zoeken en beschermen van nesten, maar ze zijn voor de boer ook extra ogen in het veld. Zij kunnen helpen om het beheer dat jaar waar nodig aan te passen om weidevogels aan een goed broedsucces te helpen. De vrijwilligers voeren hun waarnemingen in op www.boerenlandvogelsnederland.nl. LandschappenNL en de aangesloten provinciale organisaties Landschapsbeheer en hun vrijwilligers werken nauw samen met agrarische collectieven en terreinbeheerders. Samenwerking van alle betrokkenen is een van de voorwaarden voor effectief weidevogelbeheer.

Weidevogelbeheer en Deltaplan herstel biodiversiteit

Weidevogelbeheer is een kwestie van lange adem, stapje voor stapje naar het beoogde doel. Op steeds meer plekken wordt duidelijk welke maatregelen effectief en haalbaar zijn. Natuurlijk kan het op veel plekken nog beter en moet met name de omvang van gebieden met effectief beheer nog verder omhoog. Het is echter buiten twijfel dat de inzet van vrijwilligers en boeren om weidevogels een goed broedsucces te bezorgen, een relevante bijdrage levert aan de doelen van het Deltaplan herstel biodiversiteit. In ons Impact onderzoek van 2019 zijn de uitkomsten van deze samenwerking belicht. We hebben namelijk het afgelopen jaar 36.439* nesten van grutto, kievit, scholekster, tureluur en wulp beschermd. Dit draagt bij aan het broedsucces van circa 11 – 17% van de landelijke populatie van deze boerenlandvogels.
(*exclusief Friesland)

Vondsten afgelopen 10 jaar

2019 28 februari Fryske Marren;
2018 14 maart -Giessenlanden;
2017 9 maart – Ronde Venen;
2016 9 maart – St Oedenrode;
2015 8 maart- Schelluinen;
2014 5 maart – Delwijnen;
2013 21 maart- Binnenveld Ede;
2012 10 maart –Oudehaske;
2011 6 maart -Maasland;
2010 16 maart -Bunschoten;
2009 8 maart- Eemnes.

Ook interessant

Informatieavond Zwerfafvalbrigade Buren

Vrijwilligers gezocht voor het behoud van hoogstamboomgaarden Hattem

Laorns Enkenpad: eerste Klompenpad in wandelgemeente Lochem

Doe inspiratie op voor het voorjaar in Landschapsnieuws!

Feestelijke opening van Klompenpad Kids in Nijbroek

Informatieavond over patrijzen, boerenlandvogels en vrijwilligerswerk

Vrijwilliger Jack van Dongen vindt opnieuw eerste kievitsei in Gelderland

Vondst eerste kievitsei is de start van het weidevogelseizoen 2022