Theorie en praktijk Ecologisch beheer Nijkerk

Hoe kun je door middel van beheer allerlei leefgebieden in stand houden of geschikter maken, bijvoorbeeld voor wilde bijen, vlinders, vogels en kleine zoogdieren? Welke werkzaamheden doe je in welke tijd van het jaar zodat dieren zo min mogelijk gestoord worden? Deze vragen worden behandeld tijdens deze theorie- en praktijkdag op 23 oktober, van 10.00 – 12.30 uur. De organisatie van deze dag vindt plaats in samenwerking met IVN Nijkerk.

Na een korte presentatie gaat de groep naar buiten. SLG demonstreert diverse gereedschappen en de vrijwilligers nemen deze zelf ter hand. Ook is er aandacht voor veilig werken.

Biodiversiteitsproject Nijkerk

Deze dag maakt deel uit van een biodiversiteitsproject in de gemeente Nijkerk. Zo worden vijf bijenoases aangelegd verspreid over de gemeente en richten we een Biodiversiteitswerkgroep op, die de bijenoases gaat beheren.

Aanmelden kan via onderstaand formulier.

Kijk ook eens op: