Drie Aaltense dorpen in het Groen

Ons Aller Belang (IJzerlo), Heurns Belang (De Heurne) en Heurn’s Belang (Aaltense Heurne) en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) gaan – op verzoek van de gemeente Aalten en Stichting SAAP – boeren, burgers en buitenlui informeren over de mogelijkheden om inheemse (fruit)bomen en struiken aan te planten op hun erf. Ook buiten het erf kunnen landschapselementen als fruitbomen, houtsingels, bosjes, hagen, elzensingels of knotbomen aangelegd worden. Dit draagt niet alleen bij aan het versterken van het streekeigen landschap, maar ook flora en fauna profiteren hiervan volop. In de afgelopen drie jaar hebben al zes Aaltense buurtschappen succesvol deelgenomen aan dit project. Nu kunnen ook IJzerlo, De Heurne en de Aaltense Heurne meedoen aan het project Drie Aaltense dorpen in het Groen. Op donderdag 24 mei 2018 is hierover een informatieavond in ’t Dorpshuus, Thijsweg 19 in IJzerlo. Aanvang is om 19.30 uur.

Werkwijze

Voor het project Drie Aaltense dorpen in het Groen worden de inwoners van het buitengebied van IJzerlo, De Dinxperse Heurne en De Aaltense Heurne in de gelegenheid gesteld om met subsidie inheemse bomen en struiken te planten op eigen terrein. Tijdens een speciale informatieavond op 24 mei wordt het project nader toegelicht en vertelt SLG meer over streekeigen beplanting en de meerwaarde van een landschappelijk verantwoord ingericht erf.

Na de informatieavond wordt er een groenspreekuur georganiseerd, waarop grondeigenaren hun individuele beplantingswensen kunnen voorleggen aan de adviseur van SLG om samen te komen tot een uitgewerkt beplantingsplan voor hun grond.

Voorbereiden

Voor het Groenspreekuur met onze adviseur kunt u zich voorbereiden door uw eigen wensen op papier te zetten. Gebruik hiervoor de speciale documenten die zijn ontwikkeld voor het beplantingsproject Drie Aaltense dorpen in het Groen:
– Bekijk de handreiking Beplantingsproject waarmee u zelf aan de slag kunt en uw wensen voor uw erf op papier kunt zetten.
– Gebruik hierbij het schetspapier.
– Gebruik deze fruitlijst.

Op basis van alle individuele beplantingsplannen wordt een gezamenlijke bestelling gedaan. Aan het begin van de winter ontvangen de deelnemers op een feestelijke plantdag hun bomen en struiken. Deze combinatie van gezamenlijke inkoop en de subsidiemogelijkheden maakt dat de eigen bijdrage beperkt kan blijven. Na de plantdag zal het buitengebied van de drie buurtschappen landschappelijk zichtbaar versterkt en verfraaid zijn.

Ook interessant

Help vogels en plant een vogelbosje met bessen

Biodiversiteitsplan voor bewoners in het buitengebied van Doetinchem

625 “Appeltjes van Oranje” voor de gemeente Buren

Doe mee met Buitengebied Bennekom in het Groen

hoogstamfruit

Help mee en zet Neder-Betuwe in het groen

Veenhuizerveld

Gebiedsproces Veenhuizerveld

Doe ook mee met beplantingsproject Maasdriel in het Groen

Doe mee aan de actie Houd de Bongerd Hoog in West Betuwe!