Dorpstafel Neerijnen nodigt bewoners uit op ideeënavond Levend Landschap

Aanleg van ecologische verbindingszones, inzaaien van bloemen voor bijen en andere insecten, aanplanten van meer groen zoals hagen, heggen en hoogstamboomgaarden rond Neerijnen, vastleggen van oude verhalen, oprichten van een hoogstambrigade of herstel van oude paden? Heeft u ideeën om de kern en het landschap rond Neerijnen aantrekkelijker en meer leefbaar te maken? Kom dan naar de bewonersavond Levend Landschap Neerijnen op dinsdag 22 mei 2018. De informatieavond begint om 20.00 uur in het Stroomhuis Neerijnen, Van Pallandtweg 1. Iedereen is van harte welkom!

Neerijnen is een beschermd dorpsgezicht en heeft een gevarieerd buitengebied, bestaande uit een parkbos, uiterwaarden en agrarisch buitengebied. Om de waarden in dit gebied verder te versterken en beter leefbaar te maken voor bewoners start Stichting Dorpstafel Neerijnen in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) het project Levend Landschap. Levend Landschap is een interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap naar voren kunnen brengen. Jong en oud is van harte welkom om mee te denken. Kom met ideeën!

Ideeën verzamelen

Tijdens deze informatieavond willen wij ideeën verzamelen om het typische landschapsbeeld en de cultuurhistorie rond Neerijnen een impuls te geven. Belangrijkste thema’s zijn cultuurhistorie, ecologie/biodiversiteit, landschap, leefbaarheid, toegankelijkheid en educatie/jeugd. Het kan gaan om een actie voor meer vlinders, het inzaaien van bermen met bloemen voor bijen, kiezen voor streekeigen beplanting, aanleg wandelroute. We zijn benieuwd naar uw ideeën en wensen over het landschap rond Neerijnen, bijvoorbeeld wat u het meeste waardeert. Wat is er verdwenen en is het waard om terug te brengen of wat zou u graag anders zien? Misschien heeft u zelfs al een concreet idee om uit te laten voeren? We horen het graag!

Uitwerken en uitvoeren plannen

Als we de ideeën hebben verzameld, is de volgende stap om de plannen ook daadwerkelijk uit te voeren. Soms is daar geld voor nodig, nog vaker gaat het om samenwerking, een helpende hand en of het beschikbaar stellen van grond. Samen maken we de kern en het landschap rond Neerijnen nog aantrekkelijker.

Stichting Landschapsbeheer Gelderland heeft veel ervaring met het ondersteunen van projecten als het Levend Landschap. Levend Landschap Neerijnen wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Neerijnen en de Provincie Gelderland.

Dorpstafel Neerijnen

Dorpstafel Neerijnen is gestart op 1 januari 2018 en zal zich op deze avond aan de inwoners presenteren. Veiligheid en leefbaarheid zijn thema’s die de Dorpstafel inbrengt.

Bent u niet in de gelegenheid om naar de uitwerkavond te komen, maar wilt u wel met een idee aan de slag? Dan kunt u contact opnemen met de heer Freek Aalbers van SLG, per e-mail of telefoon 026-3537444.

Ook interessant

Bewoners welkom op ideeënavond Levend Landschap Wichmond

Doe ook mee met beplantingsproject Maasdriel in het Groen

Middelste bonte specht

Maar liefst 4 verschillende spechtsoorten ontdekt op Landgoed Vosbergen

Online cursus Alles over de Edese landschappen

Bewoners welkom op digitale startavond Klompenpad Aalst

beeldmerk levend landschap

Bewoners dragen bij aan een levend landschap rond Gendt en Doornenburg

Doe mee met Loarns Landschap

Doe mee met Levend Landschap Ophemert