Dorpen in het Groen Aalten

Dorpen in het groen Aalten

Dorpen in het Groen Aalten was een succesvol beplantingsproject in vijf dorpen in de gemeente Aalten. Bewoners uit Barlo, Dale, ‘t Klooster, De Haart en Bredevoort deden hieraan mee voor een mooier buitengebied. Bijna dertig deelnemers hebben inheemse struiken zoals sleedoorn, liguster, hazelaar en Gelderse roos, maar ook knotbomen, laanbomen en hoogstamfruitbomen op hun erf en in het landschap geplant. Tijdens de uitdeeldag hebben de wethouder en een vertegenwoordiger namens de vijf dorpsorganisaties de eerste boom op een erf in De Haart geplant.

Het begon met een goed bezochte informatieavond over ‘Dorpen in het Groen Aalten’ in ’t Romienendal in Dale. Onze adviseur uit de Achterhoek Ruud Borkes gaf uitleg over hoe bewoners het streekeigen landschap in dit deel van de Achterhoek kunnen versterken. De aanwezigen waren enthousiast en schreven zich in voor de verschillende inloopdagen die daarna georganiseerd werden.

Tijdens die inloopdagen konden bewoners een eigen ontwerp en hun wensen voor beplanting op tafel leggen. Samen met onze adviseur werd vervolgens een individueel beplantingsplan gemaakt dat paste binnen het landschapstype van de betreffende grondeigenaar. Via deze actie werden erf en omliggend landschap verfraaid met streekeigen beplanting, zoals een enkele boom, struikenrij, haag, hoogstamboomgaard of combinatie hiervan. Dit droeg niet alleen bij aan het versterken van het streekeigen landschap van Aalten, maar ook flora en fauna profiteerden hiervan volop. Bewoners konden gebruik maken van gunstige subsidiemogelijkheden.

De uitvoering van het project ‘Dorpen in het Groen Aalten’ was in onze handen. We hebben hierbij nauw samen gewerkt met de vijf dorpsorganisaties. Bijzonder in dit project was de actieve inbreng van bewoners met betrekking tot het aanplanten op eigen terrein. De gemeente Aalten, SAAP en de Provincie Gelderland hebben het project gefinancierd.

Doet u  mee?

Kijk hier voor onze actuele beplantingsacties! 

Bent u enthousiast geworden en wilt u met uw dorp een Dorpen in het Groen project opstarten? Neemt u dan contact met ons op en dan bespreken we gezamenlijk de mogelijkheden.

 

Kijk ook eens op:

Dorpen in het Groen Aalten

De dorpsbelangenorganisaties van Barlo, Dale, ’t Klooster, Haart en Bredevoort en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) gaan – op verzoek van de gemeente Aalten en Stichting SAAP – boeren, burgers en buitenlui informeren over de mogelijkheden om inheemse bomen en struiken aan te planten op hun erf. Ook buiten het erf kunnen landschapselementen als singels, houtwallen en poelen worden aangelegd. Dit draagt niet alleen bij aan het versterken van het streekeigen landschap, maar ook flora en fauna profiteren hiervan volop.

Werkwijze

Voor het project ‘Dorpen in het Groen’ worden de inwoners van het buitengebied van Barlo, Dale, ‘t Klooster, Haart en Bredevoort in de gelegenheid gesteld om met subsidie inheemse bomen en struiken te planten op eigen terrein. Tijdens een speciale informatieavond op 22 november vertelt Stichting Landschapsbeheer Gelderland meer over streekeigen beplanting en de meerwaarde van een landschappelijk verantwoord ingericht erf. De informatieavond vindt plaats om 20.00 uur, in ’t Romienendal, Aladnaweg 3 in Aalten. Tijdens deze informatieavond wordt het project nader toegelicht en kunnen verdere afspraken gemaakt worden.

Na de informatieavond wordt er een inloopactiviteit georganiseerd, waarop grondeigenaren hun individuele beplantingswensen kunnen voorleggen aan de adviseur van SLG om samen te komen tot een uitgewerkt beplantingsplan voor hun grond.

Op basis van alle individuele beplantingsplannen wordt een gezamenlijke bestelling gedaan. In februari 2017 ontvangen de deelnemers op een feestelijke plantdag hun bomen en struiken. Deze combinatie van gezamenlijke inkoop en de subsidiemogelijkheden maakt dat de eigen bijdrage beperkt kan blijven.

Na de plantdag zal het buitengebied van de vier dorpen en het stadje landschappelijk zichtbaar versterkt en verfraaid zijn.

Zelf aan de slag met plan voor het erf

Tijdens de informatieavond worden handreikingen uitgedeeld waarmee u zelf de eerste ideeën voor uw erf op papier kunt zetten.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om naar de informatieavond te komen, dan kunt u alsnog met de handreiking aan de slag en een afspraak maken voor de inloopactiviteit. Meer informatie daarover staat ook in de handreiking.

Download de handreiking beplantingsplan Dorpen in het Groen Aalten
Download het schetspapier Dorpen in het Groen Aalten
Download de fruitlijst voor Dorpen in het Groen Aalten

Het project Dorpen in het Groen wordt mogelijk gemaakt door financiering van de Gemeente Aalten en de Provincie Gelderland.

Contact

Neem voor meer informatie of aanmelden voor het project Dorpen in het Groen Aalten contact op met :

 

Kijk ook eens op: