Doe mee met Oldebroek in het Groen!

Onder de noemer ‘Dorpen in het Groen’ werkt Milieu- en Natuurvereniging Groentje samen met SLG aan een beplantingsproject voor bewoners in de buitengebieden van alle dorpen binnen de gemeente Oldebroek. Zij doet dat in samenwerking met de plaatselijke dorpsgroepen. U bent van harte welkom tijdens een informatieavond op dinsdag 11 september om 19.30 uur in het dorpshuis in Wezep.

Aanmelden voor Oldebroek in het Groen is helaas niet meer mogelijk.

Het doel is particuliere erven en kavelgrenzen in het buitengebied te voorzien van streekeigen struiken en bomen die hier landschappelijk gezien het beste passen. De nieuwe aanplant is niet alleen fraai om te zien, maar heeft ook grote betekenis voor vogels, dieren, bijen en andere insecten. Subsidies van de provincie Gelderland en de gemeente Oldebroek maken dit plan mogelijk en ook aantrekkelijk voor de deelnemers. Het project richt zich op het buitengebied en waar mogelijk de randen van de dorpen. Het gaat vooral over erven, boomgaarden en hagen in het landelijk gebied. Inwoners van de buitengebieden bij de kernen van gemeente Oldebroek die hun erf of terrein meer landschappelijke kwaliteit willen geven, kunnen zich vrijblijvend aanmelden voor dit project.

Kijk voor meer informatie even op de website van Groentje: www.groentje-wezep.nl.

 

Ook interessant

Bewoners Nijkerk versterken biodiversiteit in het buitengebied

Start biodiversiteitsproject Wageningen

Bewoners Barneveld planten streekeigen bomen en struiken voor een mooier buitengebied

Campagne Bomen voor Koeien 2021

hoogstamfruit

Collectieboomgaarden; help mee oude rassen in stand te houden

Lichtpuntjes in wintereditie Landschapsnieuws

Doe als Beitske, plant bomen en struiken voor bijen, vlinders en vogels

Bewoners regio Rivierengebied en Achterhoek planten houtsingels en schaduwbomen