Doe mee met Loarns Landschap

De Larense Broek heeft een aantrekkelijk buitengebied. Maar het kan nog beter! Om de waarden in het buitengebied beter beleefbaar te maken en verder te versterken start St. Buurtbelangen Larense broek samen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) het project Loarns Landschap. We bestuderen samen met u als bewoner het landschap, leren over de historie en denken na over de toekomst. Het landschap is veranderlijk: 100 jaar geleden zag het er heel anders uit en ook in de toekomst zal het landschap anders zijn dan vandaag. Wij willen graag dat u als bewoners meedenkt over het Loarns Landschap. Welke wensen en ideeën hebt u? Wat wilt u doen om het landschap te versterken? Ook geven we een cursus over het landschap met een veldmiddag. Doet u mee?

Meer over Levend Landschap

Het Loarns Landschap is een Levend Landschapsproces van SLG. Het is streekgericht, ambities en ideeën komen uit het dorp, bewoners voeren samen uit, het is gericht op het ontstaan van vrijwilligersgroep(en). De gemeente participeert en faciliteert en SLG ondersteunt.
We hebben dit proces de afgelopen jaren en veel Gelderse dorpen en streken doorlopen, en er zijn veel mooie resultaten.

Kijk hier voor info over het proces Levend Landschap en enkele voorbeelden.

Loarns Landschap wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Lochem en de Provincie Gelderland.

Wat gaan we doen?

Het project ziet er als volgt uit.

  • 8 maart is de (digitale) startavond. Verteld wordt wat het project Loarns landschap precies inhoudt, SLG stelt zich voor, en het eerste deel van de cursus over het landschap wordt gegeven. En u kunt uw eerste ideeën inbrengen.
  • 25 maart is het tweede deel van de cursus over het Loarns Landschap. U leert over het ontstaan van de Larense Broek, over de samenhang in het landschap en hoe het landschap is veranderd in de afgelopen eeuwen.
  • 9 april gaan we het veld in: op een erf in de buurt wordt de veldmiddag van de cursus gegeven (als dat kan ivm corona).
  • Eind april houden we de (digitale) uitwerkavond. Welke ideeën zijn ingediend? Kunnen ze nog iets verder uitgewerkt worden? Zijn er mensen die bij de realisatie van de ideeën betrokken willen worden?
    Na het verzamelen van de ideeën neemt de werkgroep contact op met instanties die wellicht kunnen helpen de plannen werkelijkheid te maken: gemeente, waterschap en in dit geval ook Lochem Energie. Als duidelijk waar kansen liggen, wordt een uitvoeringsagenda opgesteld die wordt terug gemeld aan de buurt. En dan gaan we echt aan de slag!

Ideeën voor landschapsprojecten

Projecten uitvoeren
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat het alleen bij praten blijft. We willen ook projecten uitvoeren. Ook hier ligt nog niets in vast, maar u kunt denken aan de volgende thema’s: landschap, ecologie/biodiversiteit , erfgoed, cultuurhistorie en streekgeschiedenis, toegankelijkheid en recreatie, educatie/jeugd betrekken.
Ter inspiratie enkele voorbeeldprojecten uit andere plaatsen: inzaaien van bermen, aanplant van erven, vastleggen van streekverhalen, wandelpaden herstellen, aanleg en herstel knotwilgen, erven en gronden streekeigen inrichten, ervencursus, zaaien van granen, onderhouden van houtwallen, zwaluwoeverwal aanleggen, historisch landschap herstellen, achterstallig onderhoud van oppakken.

Uw bijdrage

Heeft u ideeën, een netwerk, kennis die u wilt inbrengen of wilt u gewoon graag helpen? Laat het dan voor 23 april 2021 weten via onderstaand formulier. Wilt u geen bijdrage leveren op dit moment maar wilt u wel graag op de hoogte gehouden worden laat het dan ook via onderstaand formulier weten.
Bedankt namens de werkgroep Loarns landschap: Ellen Dijkman, Elena Woessink en Ivonne Seuters-Koopman

Ook interessant

Bewoners welkom op ideeënavond Levend Landschap Zwolle

Inwoners bedenken ideeën voor Levend Landschap Rietmolen

Bewoners welkom op ideeënavond Levend Landschap Wichmond

Doe ook mee met beplantingsproject Maasdriel in het Groen

Middelste bonte specht

Maar liefst 4 verschillende spechtsoorten ontdekt op Landgoed Vosbergen

Online cursus Alles over de Edese landschappen

Bewoners welkom op digitale startavond Klompenpad Aalst

beeldmerk levend landschap

Levend Landschap: Inwoners Doornenburg, Gendt en Hulhuizen nu aan zet!