Doe mee met Hattem in het Groen

Onder de noemer ‘Hattem in het Groen’ starten Vereniging Landschap en Milieu Hattem, gemeente Hattem en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) een beplantingsproject voor bewoners in het buitengebied van de gemeente. Het doel is erven en kavelgrenzen in het buitengebied te voorzien van streekeigen struiken en bomen die hier landschappelijk gezien het beste passen.

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.

Deelname aan Hattem in het Groen

Inwoners van Hattem die hun erf of terrein meer landschappelijke kwaliteit willen geven, kunnen meedoen aan het project ‘Hattem in het Groen’.
Deelname aan dit project houdt in dat deelnemers een vrijblijvend bezoek krijgen van een adviseur van SLG. Deze vertelt wat er mogelijk is om de natuur en het landschap op het terrein te versterken. In overleg met de bewoner(s) wordt een beplantingsplan opgesteld dat past binnen het landschapstype waarin men woont. Het erf of terrein kunnen bewoners via deze eenmalige actie verfraaien met streekeigen beplanting, zoals solitaire bomen, elzenrijen, struweelhagen, een hoogstamboomgaard of een combinatie van mogelijkheden. Door aanplant van streekeigen soorten wordt een erf aantrekkelijker voor allerlei diersoorten. Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt krijgt een erf meerwaarde wanneer er inheemse soorten staan.
Bovendien kunnen deelnemers gebruik maken van gunstige subsidiemogelijkheden. We hopen dat veel bewoners meedoen om het buitengebied van Hattem nog aantrekkelijker te maken, voor mens en dier.

Informatieavond

De vereniging Landschap en Milieu Hattem, gemeente Hattem en SLG organiseren op donderdag 21 maart om 19.30 uur een informatieavond bij IJscowd, Hilsdijk 100 in Hattem.

Programma:
• 19.15 uur Inloop met koffie en thee
• 19.30 uur Opening Vereniging Landschap en Milieu Hattem
• 19.35 uur Welkomstwoord door wethouder Carla Broekhuis gemeente Hattem
• 19.40 uur Presentatie streekeigen erf en beplanting SLG
• 20.30 uur Pauze
• 20.45 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen en aanmelden voor het project
• 21.15 uur Afsluiting

Het project ‘Hattem in het Groen’ wordt mede gefinancierd vanuit de subsidieregeling Landschap en Landgoederen van de provincie Gelderland.

 

Ook interessant

Doe mee met Landschapsimpuls Uddel

Meer bloemen, vlinders en bijen in Zaltbommel? Doe nu mee!

Biodiversiteitsplan voor grondeigenaren in de gemeente Zaltbommel

Informatieavond subsidie landschap en biodiversiteit in Heumen

Informatieavond over patrijzen, boerenlandvogels en vrijwilligerswerk

Doe als Leonoor uit Dodewaard en plant fruitbomen en struiken voor bijen en vogels!

Biodiversiteitsimpuls Hattem

Inwoners Doetinchem versterken biodiversiteit op eigen terrein