Doe mee met Barneveld in het Groen!

Aanmelden is niet meer mogelijk.

Onder de noemer ‘Barneveld in het Groen’ starten gemeente Barneveld en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) een beplantingsproject voor bewoners in het buitengebied van de kern Barneveld. Het doel is erven en kavelgrenzen in het buitengebied te voorzien van streekeigen struiken en bomen die hier landschappelijk gezien het beste passen. Gemeente Barneveld en SLG organiseren hierover een informatieavond op dinsdag 10 juli om 20.00 uur bij Boerderij ’t Paradijs, Bielderweg 1 te Barneveld. Iedereen is welkom.

Deelname aan Barneveld in het Groen

Inwoners van het buitengebied van de kern Barneveld die hun erf of terrein meer landschappelijke kwaliteit willen geven, kunnen meedoen aan het project ‘Barneveld in het Groen’! Een persoonlijke uitnodiging aan de bewoners van dit zoekgebied is al eerder toegestuurd.
Deelname aan dit project houdt in dat deelnemers een vrijblijvend bezoek krijgen van een adviseur van SLG. Deze vertelt wat er mogelijk is om de natuur en het landschap op het terrein te versterken. In overleg met de bewoner(s) wordt een beplantingsplan opgesteld dat past binnen het landschapstype waarin men woont. Het erf of terrein kunnen bewoners via deze eenmalige actie verfraaien met streekeigen beplanting, zoals solitaire bomen, elzenrijen, struweelhagen, een hoogstamboomgaard, een kikkerpoel of een combinatie van mogelijkheden. Door aanplant van streekeigen soorten wordt een terrein aantrekkelijker voor allerlei diersoorten. Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt krijgt een erf meerwaarde wanneer er inheemse soorten staan.
Bovendien kunnen deelnemers gebruik maken van gunstige subsidiemogelijkheden. We hopen dat veel bewoners meedoen om het buitengebied van de kern Barneveld nog aantrekkelijker te maken, voor mens en dier.

Informatieavond Barneveld in het Groen 10 juli 2018

Programma:
• 19.45 uur Inloop met koffie en thee
• 20.00 uur Welkomstwoord door wethouder Aart de Kruijf
• 20.05 uur Presentatie streekeigen erf en beplanting
• 21.00 uur Pauze
• 21.15 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen en aanmelden voor het project
• 21.45 uur Afsluiting

Geïnteresseerden die verhinderd zijn, maar wel mee willen doen aan dit project, kunnen zich aanmelden via onderstaand aanmeldformulier.

Het project ‘Barneveld in het Groen’ wordt mede gefinancierd vanuit de subsidieregeling Landschap en Landgoederen van de provincie Gelderland.

Ook interessant

Doe ook mee met beplantingsproject Kootwijkerbroek in het Groen

Doe mee met Landschapsimpuls Uddel

Meer bloemen, vlinders en bijen in Zaltbommel? Doe nu mee!

Biodiversiteitsplan voor grondeigenaren in de gemeente Zaltbommel

Informatieavond subsidie landschap en biodiversiteit in Heumen

Informatieavond over patrijzen, boerenlandvogels en vrijwilligerswerk

Doe als Leonoor uit Dodewaard en plant fruitbomen en struiken voor bijen en vogels!

Biodiversiteitsimpuls Hattem