Doe mee aan de cursus ‘Alles van het landschap’ in Voorst

cursus Alles van het landschap

De afgelopen jaren hebben bewoners in het buitengebied van de gemeente Voorst veel gedaan om het landschap te verfraaien. Zij hebben op hun erf allerlei inheemse bomen en struiken geplant of een poel aangelegd. Maar omdat niet iedereen weet hoe je deze bomen en struiken vervolgens moet onderhouden, organiseren we met de gemeente Voorst de cursus ‘Alles van het landschap’. Hiermee willen we erfeigenaren in de gemeente Voorst enthousiasmeren en informeren over het landschap waar ze wonen. Daarnaast kunnen zij praktische kennis opdoen over aanleg en beheer van landschapselementen. De kosten voor de complete cursus zijn € 25, -. Het is ook mogelijk om een onderdeel te volgen. Ook dan betaalt u € 25,-. Aanmelden kan tot 19 juni 2017 via onderstaand aanmeldformulier of via 026-3537444. De cursus start 29 juni 2017. Er kunnen maximaal 15 cursisten deelnemen, dus wees er op tijd bij.

We geven deze uitgebreide cursus, die bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Onderwerpen zijn de biodiversiteit op en om het erf en de aanleg en beheer van landschappelijke beplanting zoals hoogstamfruit en hagen.

Cursusprogramma

1. Donderdag 29 juni (19.30 uur tot 21.30 uur) – Theorieavond – Biodiversiteit op en om het erf
SLG geeft een presentatie over de wensen van allerlei dierlijke erfbewoners wat betreft voedsel, nestgelegenheid en schuilplekken. Met speciale aandacht voor (wilde) bijen, vlinders, erfvogels en kleine zoogdieren.
2. Zaterdag 1 juli (9.00 uur tot 12.30 uur)- Praktijkochtend – Biodiversiteit op en om het erf
Hoe kunt u uw erf en omringende percelen aantrekkelijker maken voor allerlei dieren? We bezoeken twee erven die hier op eigen wijze invulling aan geven, ter inspiratie.
3. Donderdagavond 2 november (20.00 uur tot 22.00 uur) – Theorieavond – Landschappelijke beplanting aanleg en beheer
SLG geeft een presentatie over de aanplant en het beheer van alle relevante landschapselementen in de gemeente Voorst, zoals bijvoorbeeld van hoogstamfruitbomen, houtsingels, (vlecht)hagen en bomen.
4. Zaterdagochtend 11 november (9.00 uur tot 12.30 uur)- Praktijkochtend – Landschappelijke beplanting aanleg en beheer
Een inspiratieochtend gericht op de praktische uitvoering van aanleg en beheer van landschappelijke beplanting.
5. Vrijdagmiddag 24 november (13.00 uur tot 16.00)- Praktijkmiddag – Landschappelijke beplanting aanleg en beheer
U gaat onder begeleiding van SLG zelf en praktisch aan de slag met het snoeien van hoogstamfruitbomen op een erf/terrein in Voorst.

Zowel de theorieavonden als de praktijkochtenden vinden plaats op een centrale locatie in de gemeente Voorst.  De cursuslocaties worden na aanmelding bekend gemaakt.

De cursus wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Voorst en de Provincie Gelderland.
Meer informatie: Christien van der Zwart

Oeps! We konden je formulier niet vinden.