Doe mee aan de cursus Alles van het landschap Geesteren

7 Bömkes

Meer weten over aanleg en beheer van landschap en over ecologie op en om het erf? Voor inwoners van Geesteren start er op 26 februari 2019 een driedelige cursus ‘Alles van het landschap Geesteren’. In twee theorieavonden en een praktijkdag leert u over het hoe en waarom van aanleg en beheer van bomen en struiken én over maatregelen die helpen bij het vergroten van de biodiversiteit op eigen terrein. De cursus wordt maakt deel uit van het project Levend Landschap Geesteren en wordt verzorgd door Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Cursusprogramma ‘Alles van het landschap Geesteren’

Dinsdag 26 februari 2019: Theorieavond ‘Landschappelijke beplanting aanleg en beheer’ (19.30 uur – 21.30 uur)
Wat komt er kijken bij de aanplant en het bijbehorende beheer van alle relevante landschapselementen rondom Geesteren zoals bijvoorbeeld hoogstamfruitbomen, houtsingels, knotbomen, hagen en solitaire bomen.

Dinsdag 12 maart 2019: Theorieavond ‘Biodiversiteit op en om het erf’ (19.30 uur – 21.30 uur)
Hoe kunt u rekening houden met de wensen van allerlei dierlijke erfbewoners wat betreft voedsel, nestgelegenheid en schuilplekken. Met speciale aandacht voor (wilde) bijen, vlinders, erfvogels en kleine zoogdieren.

Datum nog te bepalen: Praktijkochtend ‘Biodiversiteit op en om het erf’ (9.00 uur – 12.30 uur)
Hoe kunt u uw erf en omringende percelen aantrekkelijker maken voor allerlei dieren? We bezoeken ter inspiratie één of twee erven die hier op eigen wijze invulling aan geven. Ook is er aandacht voor het zogenaamde sinusbeheer bij maaien.

De locatie van beide theorieavonden is Dorpshuis De Zunnekamp, Zonnekamp 11 in Geesteren.
Datum en locatie van de praktijkochtend wordt gedurende de theorieavonden in overleg afgesproken.

Het maximum aantal deelnemers aan de cursus is 25 personen.