Doe een gift

Draagt u het cultuurlandschap van Gelderland een warm hart toe? Wilt u een bijdrage leveren aan ons cultuurlandschap? Eén mogelijkheid is het doen van vrijwilligerswerk in het landschap. Maar het is natuurlijk ook mogelijk dat u op een andere manier een bijdrage wilt leveren. Bijvoorbeeld door een financiële bijdrage.

Schenking

U kunt een schenking aan ons doen om ons werk te steunen. Uw bijdrage voldoet aan de voorwaarden voor gewone giften van de Belastingdienst.
Bankrekeningnummer: NL10TRIO 0390 5205 00
Ten name van: Stichting Landschapsbeheer Gelderland
O.v.v.: Schenking t.b.v. SLG

Periodieke schenking of legaat

Maar het is ook mogelijk om ons werk structureel financieel te steunen, door een periodieke schenking. Of wilt u het landschap ook als u er niet meer bent nog een duwtje in de rug geven? Dan kunt u een gift opnemen in uw testament. Om het landschap ook voor onze kinderen in stand te houden. Hieronder de mogelijkheden op een rij:
-Periodieke gift
-Gift in uw testament

Vrijwilligersgroep steunen?

U kunt ook een financiële bijdrage leveren aan één van de door ons ondersteunde vrijwilligersgroepen. Kijk in de lijst van vrijwilligersgroepen (per gemeente) naar de juiste naam van de groep. Wij zorgen ervoor dat het geld bij de groep terecht komt. Uw bijdrage voldoet aan de voorwaarden voor gewone giften van de Belastingdienst:

Bankrekeningnummer: NL10TRIO 0390 5205 00
Ten name van: Stichting Landschapsbeheer Gelderland
O.v.v.: Schenking t.b.v. (naam vrijwilligersgroep + gemeente waarin zij werkzaam zijn)

CBF erkend goed doel

Wij zijn een door CBF Erkende Goed Doel, bekijk ons CBF Erkenningspaspoort. Wij hebben een ANBI status.

Kijk ook eens op: