Dijken in het Groen

Het project ‘Dijken in het Groen’ is een beplantingsactie voor bewoners langs het dijktracé Hagestein-Opheusden in de gemeenten Buren, Culemborg en Neder-Betuwe. Bloeiende fruitbomen, streekeigen heggen en bloemrijke dijken met bijen en vlinders verrijken de rivierdijk. Door het aanplanten van streekeigen hagen, heggen, hoogstamboomgaarden en solitaire bomen krijgt het eigentijdse landschap een mooi en oorspronkelijk karakter. Een van de deelnemers is Petra van der Perk uit Culemborg. Zij woont langs de dijk, die is versterkt vanwege zwakke plekken.

Passend in het landschap

“Dit hebben we aangeboden gekregen vanwege de dijkverzwaring. Ik vind het een superpositief initiatief. Ik woon nu drie jaar hier, we zijn druk geweest met verbouwingen. Nu is de tuin aan de beurt. We hadden al een plan ervoor gemaakt. Dat viel mooi samen met het beplantingsproject. We hebben de tekening samen met de adviseur van SLG ingevuld. Het is fijn om er samen over te praten. In het tuinontwerp is rekening gehouden met beplanting die passend is in het landschap. Het is een combinatie van ons en jullie geworden.

Dijken vormen een onderdeel van het landschap

We gaan de haagbeuk bij het huis verlengen. Aan de dijkkant een haag met veldesdoorn planten. We gaan nog meer fruitbomen in onze bestaande boomgaard planten, zodat het meer een hoogstamboomgaard wordt en meer diversiteit erin. Allerlei soorten, Benoni, Dijkmanszoet en Zwijndrechtse wijnpeer. We weten niet welke soorten we nu hebben, dat gaan we nog een keer uitzoeken. Om de boomgaard komt een haag veldesdoorn. Ook gaan we leilindes planten.
Ik vind het belangrijk dat de dijken een onderdeel vormen van het landschap, eenzelfde uitstraling hebben.”

Doet u  mee?

Kijk hier voor onze actuele beplantingsacties! 

Bent u enthousiast geworden en wilt u met uw dorp een Dorpen in het Groen project opstarten? Neemt u dan contact met ons op en dan bespreken we gezamenlijk de mogelijkheden.

Kijk ook eens op: