Dijkbewoners planten streekeigen bomen en struiken

Bewoners langs het dijktracé Hagestein – Opheusden in de gemeenten Neder-Betuwe, Culemborg en Buren planten binnenkort ruim 400 bomen en 8800 struiken voor een mooier buitengebied. Ze doen mee aan het beplantingsproject ‘Dijken in het Groen’, waarmee ze hun eigen woonomgeving en erf verfraaien door het aanplanten van streekeigen heggen, boomgaarden en bosjes. Op de uitdeeldag ontvangen 44 deelnemers hun fruitbomen, zoals de Schone van Boskoop en de Gieser Wildeman, knotbomen, laanbomen en struiken als veldesdoorn, haagbeuk, meidoorn, Gelderse roos en hondsroos. De uitdeeldag vindt plaats op 1 december op de parkeerplaats van het recreatiegebied Het Eiland van Maurik, Eiland van Maurik 15 te Maurik (nabij Pitch en Putt Maurik).

Groene karakter versterken

Bewoners langs het dijktracé planten in totaal 308 fruitbomen, 79 laanbomen, 14 knotbomen en 8802 struiken. Het beplantingsproject ‘Dijken in het Groen’ wil het groene karakter langs het dijktracé Hagestein – Opheusden versterken. Door het aanplanten van hagen, heggen, hoogstamboomgaarden en solitaire bomen krijgt het eigentijdse dijklandschap een mooi en oorspronkelijk karakter.
Een van de deelnemers is Petra van der Perk uit Culemborg. Ze woont langs de dijk, die grootschalig is versterkt vanwege zwakke plekken: “Ik vind het een superpositief initiatief. We gaan de haag met haagbeuk bij het huis verlengen. Aan de dijkkant planten we een haag met veldesdoorn. We gaan nog meer fruitbomen in onze bestaande boomgaard planten, zodat het meer een hoogstamboomgaard wordt en meer diversiteit erin. Ik vind het belangrijk dat de dijken een onderdeel vormen van het landschap, eenzelfde uitstraling hebben”.

Programma:

11.45 uur: Ontvangst en inloop met koffie en thee.
12.00 uur: Welkomstwoord door Freek Aalbers van SLG.
12.10 uur: Kort interview met samenwerkende partijen: de gemeenten Buren, Culemborg en
Neder-Betuwe, Waterschap Rivierenland, Combinatie dijkverbetering HOP en Provincie Gelderland.
12:30 uur: Uitleg over vervoer en aanplant materiaal door Eward Timmerman, adviseur SLG.
13.00 uur: Opladen van het plantmateriaal met ondersteuning van Milieuwerkgroep Buren.
14.00 uur: Afsluiting.
Samen met bewoners zijn mooie beplantingsplannen opgesteld, bestaande uit inheems en biologisch plantmateriaal. Door aanplant van streekeigen soorten wordt het landschap weer aantrekkelijk voor allerlei diersoorten. Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt krijgt het perceel en het omliggende landschap meerwaarde wanneer er inheemse plantsoorten staan.

Brede samenwerking

Het project ‘Dijken in het Groen’ wordt mogelijk gemaakt dankzij de combinatie dijkverbetering HOP en de provincie Gelderland en uitgevoerd in samenwerking met gemeenten Neder-Betuwe, Culemborg en Buren, Waterschap Rivierenland, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en particuliere grondeigenaren. De uitdeeldag wordt ook mogelijk gemaakt door Uit®waarde, beheerder van het recreatiegebied Het Eiland van Maurik en de vrijwilligers van de Milieuwerkgroep Buren.

Ook interessant

Doe ook mee met beplantingsproject Kootwijkerbroek in het Groen

Doe mee met Landschapsimpuls Uddel

Meer bloemen, vlinders en bijen in Zaltbommel? Doe nu mee!

Biodiversiteitsplan voor grondeigenaren in de gemeente Zaltbommel

Informatieavond subsidie landschap en biodiversiteit in Heumen

Informatieavond over patrijzen, boerenlandvogels en vrijwilligerswerk

Doe als Leonoor uit Dodewaard en plant fruitbomen en struiken voor bijen en vogels!

Biodiversiteitsimpuls Hattem