Denk en help mee met Levend Landschap Opijnen

Hoe maken we tuinen en erven aantrekkelijker voor dieren? En hoe zorgen we voor minder zwerfafval in de natuur? Met dit soort ideeën willen we het landschap rond Opijnen aantrekkelijker en meer beleefbaar maken. De zwerfafvalbrigade Opijnen wil in samenwerking met Dorpstafel Opijnen en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) graag met inwoners landschapsprojecten opzetten. Helpt u ook mee?

Blikjes, tassen, plastic en andere zwerfafval. Het is voor veel inwoners een doorn in het oog. In Opijnen is sinds paar maanden een zwerfafvalbrigade actief. Dit is een groep bewoners, die regelmatig zwerfafval in en rond Opijnen opruimen. De brigade wil graag met inwoners nadenken over de natuur in en rond Opijnen. En op welke manier de toegankelijkheid en de beleving van natuur, cultuurhistorie en landschappen kan worden vergroot.

Levend Landschap

In samenwerking met Dorpstafel Opijnen en SLG start de zwerfafvalbrigade met de actie Levend Landschap. Deze actie is gericht op het opzetten van landschapsprojecten door en voor bewoners. Die projecten moeten het eigen karakter van Opijnen versterken en de recreatiemogelijkheden voor bewoners vergroten. Gedacht wordt om meer voedselaanbod te creëren voor bijen en vlinders in de vorm van bloemenstroken of bloemenweide, een heemtuin, een educatief centrum natuur, mens en dier, een blote voetenpad, een boerenpad, etc.
Levend Landschap wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente West Betuwe en de Provincie Gelderland.

Aanmelden

De zwerfafvalbrigade is benieuwd naar de ideeën en wensen van inwoners over het landschap rond Opijnen. Inwoners kunnen op allerlei manieren een steentje bijdragen. Bijvoorbeeld door creatieve ideeën te bedenken, contact te leggen met bewoners en organisaties die nodig zijn bij de uitvoering, verzorgen van excursies, realiseren en bijhouden van een bijenoase of meehelpen bij het onderhouden van hoogstamboomgaarden. Aanmelden kan bij Jolanda van Zonneveld van de zwerfafvalbrigade Opijnen. Dat is mogelijk tot 3 augustus. In september volgt er een bijeenkomst voor belangstellenden.

Ook interessant

Doe ook mee met beplantingsproject Kootwijkerbroek in het Groen

Informatieavond Zwerfafvalbrigade Buren

Bewoners welkom op ideeënavond Levend Landschap Zwolle

Bewoners Heerde gaan biodiversiteit versterken

Inspiratiedag voor buitenlui over biodiversiteit in Sinderen

Inwoners bedenken ideeën voor Levend Landschap Rietmolen

Informatieavond biodiversiteit gemeente Buren

Meer bloemen, vlinders en bijen in Zaltbommel? Doe nu mee!