Bijzonder Wagenings boek over de Populier

Met de kap van de populieren in het Binnenveld valt het doek voor een beeldbepalend landschapselement, een ‘kathedraal’ die uitloopt in een ‘tunnel’ van hout. Publicist Wim Huijser en natuurgeluidenspecialist Henk Meeuwsen stelden een blijvende herinnering samen aan de 900 bomen die voor velen decennialang het voornaamste richtpunt in het landschap vormden.

Tientallen publicisten en fotografen in en om Wageningen leverden hun bijgedragen in de vorm van essays, beschouwingen, columns, gedichten en foto’s. Ook onze directeur, Arjan Vriend heeft een tekstbijdrage geleverd.
Aangevuld met een aantal bijzondere kaarten geeft het een prachtig beeld van de wijze waarop de magistrale populierenrij in de samenleving is beleefd.

Het boek met CD kost € 19,95 en is te bestellen via www.populierenboek.nl

Hollandse cultuurboom
De populier is een van de meest Hollandse cultuurbomen en bepaalt het landschappelijke karakter van grote delen van Nederland. Maar het gaat niet goed met de populier. De aanplant is fors afgenomen en populierenlanen en populierenbosjes verdwijnen snel. Hierdoor kunnen waardevolle landschappen hun karakter verliezen. De populier is ook van groot belang voor planten en dieren. Zo zijn er bijvoorbeeld 14 paddenstoelen die het woord populier in hun naam hebben, omdat ze er geheel of sterk aan gebonden zijn. Daarnaast speelt de populier een belangrijke rol in de economie en levert werkgelegenheid op. Zo is de populier een zeer belangrijke boomsoort voor de Nederlandse rondhoutverwerkende industrie.