Cursussen voor vrijwilligers en eigenaren van buitenplaatsen en landgoederen

rondleiding Huis den Dam

In het najaar bieden wij onze vrijwilligers van de buitenplaats- en landgoedwerkgroepen maar ook eigenaren of beheerders van buitenplaatsen en landgoederen in Gelderland een boeiend cursusprogramma aan. De cursus is speciaal gericht op onderwerpen die van toepassing zijn op landgoederen en buitenplaatsen, zoals hoogstamfruit, beheer en onderhoud van landschappelijke beplanting en ecologie.

De afgelopen twee jaar hebben wij in opdracht van de provincie Gelderland op meer dan tien buitenplaatsen en acht landgoederen nieuwe werkgroepen met enthousiaste vrijwilligers opgericht, die ondersteuning leveren aan de eigenaar/bezitter met het beheer en in stand houden van dit prachtige erfgoed. Ter afsluiting van dit tweejarige programma hebben we op basis van een inventarisatie bij de diverse groepen een inspirerend en inhoudelijk interessant cursusprogramma voor u opgesteld. Potentiële nieuwe vrijwilligers zijn ook van harte welkom om zich aan te melden.

Deze cursus vindt dit najaar plaats in twee regio’s te weten Gelderland oost (Achterhoek en IJsselvallei) en Gelderland midden (Rivierengebied en Veluwe).

Het programma voor de beide regio’s:
–    Theorieavond hoogstamfruit (geweest)
–    Theorieavond beheer en onderhoud landschappelijke beplanting (geweest)
–    Theorieavond kansen voor ecologie (geweest)
–    Veldbezoek en inspiratiedag (geweest)
–    Busexcursie (16 januari (vol) en 30 januari 2016)
Onder leiding van Kees Beelaerts (Beelaerts historisch Groen) bezoeken we twee buitenplaatsen/landgoederen waar we wat meer focussen op het beheer van tuinelementen zoals borders, rozenperken, moestuinen, etc. Deze excursie vindt plaats in 2016.

Aan deelname aan (onderdelen) van dit programma zijn geen kosten verbonden.