Cursussen in projecten

In de lijst op deze pagina staan alle cursussen die wij aanbieden binnen projecten van (veelal) gemeentes. Geïnteresseerd om een cursus te volgen? De data van de cursussen die gegeven gaan worden kunt u vinden op de pagina In uw gemeente . Via de betreffende pagina van uw gemeente kunt u zich aanmelden voor een cursus bij u in de buurt.

Cursus Leven in en rond de poel

Deze cursus is een eerste kennismaking met poelen en het leven dat zich in en rond de poel bevindt. U vergroot uw kennis over planten en dieren in de poel en krijgt een introductie over aanleg en onderhoud.

Duur: 1 theorieavond, 1 praktijkochtend

Lees meer...

Oprichten Poelenwerkgroep

Hoe bevordert u de diversiteit in een poel? Welke werkzaamheden voert u op welk moment in het jaar uit? Aan het eind van de cursus heeft u een stevige basis om zelfstandig aan de slag te kunnen met onderhoud van poelen.

Duur: 5 theorieavonden, 4 praktijkochtenden en 1 terugkomdag (praktijk)

Lees meer...

Cursus Hoogstamfruit Basis

Deze cursus biedt een eerste kennismaking met hoogstamfruit. U leert hoe u een boom snoeit, waarom er wordt gesnoeid en op welk moment in het jaar welke snoeiwerkzaamheden worden uitgevoerd.

Duur: 1 theorieavond, 1 praktijkochtend

Lees meer...

Oprichten Hoogstambrigade

Wilt u meer leren dan alleen de basistechnieken van het snoeien? En vindt u het leuk om samen met anderen in een boomgaard te werken? Alle aspecten rondom snoeien en planten van hoogstambomen komen in deze cursus aan bod.

Duur: 5 theorieavonden, 3 praktijkochtend, 1 terugkomdag (praktijk)

Lees meer...

Cursus Biodiversiteit op en om het erf

Altijd al willen weten hoe u een erf goed kunt inrichten als leefgebied voor verschillende dieren? We gaan kijken naar de praktische inrichting en u krijgt tips en trics om uw erf aantrekkelijker te maken voor zowel planten als dieren.

Duur: 1 theorieavond, 1 praktijkochtend

Lees meer...

Oprichten Biodiversiteitswerkgroep

Interesse om in een groep buiten te werken aan het verhogen van biodiversiteit? In deze uitgebreide cursus leert u wat nodig is voor de vergroting van voedselaanbod, nest- en schuilgelegenheid van bijvoorbeeld wilde bijen, vlinders en zangvogels. Daarnaast gaat u praktisch aan de slag met ecologisch beheer.

Duur: 2 theorieavonden, 2 praktijkochtenden

Lees meer...

Cursus Landschappelijke beplanting

In deze cursus maakt u kennis met verschillende landschapselementen. Naast basisinformatie over de aanplant doet u praktische kennis op over het snoeien, knotten en afzetten van landschappelijke beplanting.

Duur: 1 theorieavond, 1 praktijkochtend

Lees meer...

Oprichten Landschapsbeheergroep

Graag actief bezig met het onderhoud van landschappelijke beplanting? In dit cursusprogramma doet u uitgebreide kennis op over het landschap waar u woont en hoe u singels, hagen, houtwallen en (knot)bomen actief en duurzaam onderhoudt.

Duur: 3 theorieavonden, 3 praktijkochtenden, 1 terugkomdag (praktijk)

Lees meer...

Oprichten Landgoed- of buitenplaatswerkgroep

Dit cursusprogramma richt zich specifiek op landgoederen en buitenplaatsen. Als u het programma heeft afgerond, gaat u aan de slag op particulier terrein bij u in de buurt. U leert alles over landschappelijk onderhoud en doet naast de theorie ook praktijkkennis op over onderwerpen die passend zijn bij de locatie waar u aan het werk gaat.

Duur: 2 werkdagen, een cursus op maat (afhankelijk van wensen vrijwilligers en eigenaar)

Lees meer...

Oprichten Steenuilenwerkgroep (i.s.m. STONE)

In deze cursus leert u hoe en waar u nestkasten ophangt, wat steenuilvriendelijke erfbeplanting is en hoe eigenaren hierover te adviseren. Na afloop van de training gaat u in een groep zelfstandig aan de slag in uw eigen woonomgeving.

Duur: 1 theorieavond, 3 praktijkochtenden, 1 praktijkavond

Lees meer...

Oprichten Akkervogelwerkgroep

Wilt u graag bijdragen aan de ontwikkeling van het landschap ten behoeve van akkervogels? In dit uitgebreide cursusprogramma leert u alles over de wensen en voorkeuren van akkervogels zoals patrijs, zomertortel en veldleeuwerik. Naast de theorie gaat u ook praktisch aan de slag om te leren hoe u overhoekjes en randen inzaait en aanplant.

Duur: 1 informatieavond, 2 werkavonden, 2 praktijkochtenden

Lees meer...

Cursus Weidevogelbescherming Basis

Vindt u het belangrijk dat kievit, grutto, tureluur en andere weidevogels beschermd worden? Bent u graag buiten actief? Volg dan de cursus weidevogelbescherming en word een actieve weidevogelvrijwilliger.

Duur: 2 theorieavonden, 1 praktijkochtend

Lees meer...

Cursus Weidevogelbescherming Vervolg

Deze cursus is een vervolg op de basiscursus weidevogels, speciaal voor vrijwilligers die al actief zijn in een weidevogelwerkgroep. Inhoud is aangepast op wensen van de deelnemers.

Duur: 1 theorieavond, 1 praktijkochtend

Lees meer...

Bent u al vrijwilliger? Kijk dan ook eens op onze pagina Cursussen voor vrijwilligers.

Kijk ook eens op: