Cursus Weidevogelbescherming Vervolg

Foto: Fons Roording

• Kennisvergroting en -verdieping van een al bestaande groep weidevogelbeschermers

Voor wie

Vrijwilligers die lid zijn van een weidevogelbeschermingsgroep.

Programma

De inhoud van het cursusprogramma is op maat en afhankelijk van ervaringen en wensen van de groep.

Voorbeelden:
• Digitale invoer
• Gedragswaarneming
• Predatie

Extra informatie

Veldgids weidevogelbescherming, factsheets weidevogels

Kijk ook eens op: