Cursus sinusbeheer: insectvriendelijk maaibeheer van hooilandjes

Op zaterdag 2 september organiseren we een cursus bij- en vlindervriendelijk maaibeheer. Het programma start met theorie over een nieuwe vorm van beheer die ontwikkeld is door de Vlinderstichting: het sinusbeheer. Het sinusbeheer sluit goed aan op de (vrijwilligers)praktijk: leuk om te doen en zeer geschikt voor kleine hooilanden met optimaal resultaat voor flora en fauna. Na het theoriedeel gaan we naar buiten om het sinusbeheer direct in de praktijk te brengen. Hiervoor krijg je een korte introductie in het gebruik van de zeis en neemt je deze zelf ter hand. Na deze training weet je zelf hoe je met oog voor de biodiversiteit je graslandjes kunt beheren.

Wat is sinusbeheer?

Als je ook rekening wilt houden met de insecten is het van belang dat er zo lang mogelijk bloeiende planten zijn voor nectar en stuifmeel. Insecten moeten zich ook kunnen voortplanten en kunnen overwinteren. Daarvoor is variatie nodig. Als beheerder zoek je naar het juiste tijdstip van maaien. Maai ik niet te vroeg, of juist te laat? Wat laat ik staan en wanneer wordt dat wel mee gemaaid? In het kort komt sinusbeheer erop neer dat je zelf bepaalt waar, wanneer en hoe vaak je maait, mits er bij elke maaibeurt maar wel een bepaald oppervlak blijft staan. Door elke keer in wisselende patronen (sinussen) te maaien ontstaat er een maximum aan variatie.

Cursusleiders zijn projectleider Nomi Havelaar en adviseur Eward Timmerman van SLG, in samenwerking met Oké (werkgroep onderhoud kleine landschapselementen).
Kosten (inclusief koffie, thee, fris): € 25,- per persoon. Voor bij SLG aangesloten vrijwilligers is dit € 10,-. Na aanmelding ontvangt u een factuur.

Cursusdatum
Zaterdag 2 september 2017 9.30 – 14.00 uur. Locatie Zevenaar.

Deze cursus vond plaats in 2017, aanmelden is niet meer mogelijk.

Kijk ook eens op: