Cursus Motorkettingzagen lichte velling

Data: 27, 28 en 29 november 2014

Dit jaar organiseren we voor de laatste keer de motorkettingzaagcursus voor beginners, waar vrijwilligersgroepen voor een gereduceerde prijs aan kunnen deelnemen.

De cursus bestaat uit drie dagen, waarbij de eerste dag vooral in het teken staat van werking en onderhoud van de ketting, persoonlijke bechermingsmiddelen en het bedrijfsklaarmaken van de zaag. De tweede en derde dag worden er demonstraties van diverse werktechnieken gegeven en kan men zelf praktische oefeningen uitvoeren.

Praktisch
De cursus is een driedaagse basiscursus voor maximaal 8 personen.
Per groep kan er 1 persoon aan deelnemen, een tweede persoon komt op de reservelijst te staan en krijgt toegang als er nog een plaats open blijft. Groepen die in eerdere jaren nog niet hebben deelgenomen krijgen voorrang.

Kosten
De eigen bijdrage bedraagt 250 euro per persoon (de andere helft van de cursuskosten is voor rekening van SLG).

Waarom dit jaar voor het laatst in ons aanbod?
Er zijn verschillende redenen waarom we de cursus na 2014 niet meer aanbieden.
– Werken met gemotoriseerd gereedschap brengt extra risico’s voor de persoonlijke veiligheid met zich mee. Binnen de parapluverzekering van SLG is het werken met gemotoriseerd gereedschap niet verzekerd. Mocht er dus iets gebeuren, dan kunt u als groep niet terugvallen op onze verzekering.
– We zijn van mening dat vrijwilligerswerk ook een groot sociaal aspect in zich heeft. Gezelligheid en met elkaar praten gaat moeilijk samen met de herrie van een motorkettingzaag.
– We lenen geen motorkettingzagen en bosmaaiers uit aan landschapsbeheergroepen. Dit hangt samen met de eerste reden.
– Verder is een cursus motorkettingzagen voor maar 8 deelnemers relatief kostbaar om te organiseren. Ook maken niet alle groepen gebruik van een motorkettingzaag. We zetten het budget voor deskundigheidsbevordering daarom liever in voor cursussen die voor veel meer vrijwilligersgroepen toegankelijk en relevant zijn.

We realiseren ons dat vrijwilligersgroepen soms wel graag werken met een motorkettingzaag. Een cursus aan het begin en een opfriscursus zijn erg belangrijk. SLG kan u informeren over cursusaanbieders in Gelderland.

Aanmelden voor deze cursus kan niet meer. Hij zit vol.

Meer informatie bij Hella Flikweert, info@landschapsbeheergelderland.nl, 026 3537444.