Cursus Biodiversiteit op en om het erf

• U leert hoe u uw erf natuurvriendelijker kunt inrichten en onderhouden

• Speciale aandacht voor het versterken van voedselaanbod, nest- en schuilgelegenheid voor verschillende diersoorten

Voor wie

(Grond)eigenaren, iedereen met een grote (of kleine) tuin.
Cursussen worden per gemeente aangeboden. Kijk hier voor onze lopende cursussen in uw gemeente.

Programma

Het cursusprogramma bestaat uit 1 theorieavond en 1 praktijkochtend.

Theorieavond:
• Relatie tussen ecologie en het landschap
• Wat is ecologisch beheer en hoe kun je je erf beter later inpassen in het streekeigen landschap?
• Ontwikkeling van het landschap
• Uitleg over belangrijke pijlers zoals bloeiboog, voedselbronnen, nestgelegenheid en schuilplekken.


Praktijkochtend:

• Op erfbezoek bij een van cursusdeelnemers
• Bekijken van de verschillende aanwezige landschappelijke elementen en hun waarde voor biodiversiteit
• Bespreken van verbeterpunten om het aanbod voor planten en dieren nog groter te maken

Extra informatie

Speciale pagina met tips om biodiversiteit op uw erf te verhogen
Hier kunt u uw erf bekijken op de kaart. U ziet informatie over het landschapstype waarin u woont en de beplanting die daarbij thuishoort.

Kijk ook eens op: