Cursus Soortherkenning van bomen & struiken

Op Landgoed De Valkenberg werd op zaterdag 28 mei de cursus “Soortherkenning en boomveiligheid” gegeven aan landgoed- en buitenplaatsvrijwilligers van SLG. De herkenning van de meest algemene soorten bomen en struiken kwam op deze praktische velddag aan bod. De cursus is in opdracht van Stichting Landschapsbeheer ontwikkeld en werd gegeven door Arno in samenwerking met de heer Smits, gepensioneerd vakdocent van Helicon opleidingen te Velp.

Landgoed- en buitenplaatsvrijwilligers
huis sevenaer 1Als landgoedvrijwilliger is het handig en leuk om reguliere soorten te herkennen die voorkomen tussen rivier en Veluwe in de zoom- en de kernvegetatie. Soortenkennis kan je helpen tijdens het werk op het landgoed of in het landschap. Daarnaast is het prettig als je onveilige signalen bij een boom kunt herkennen. Het is niet noodzakelijk dat je deze kennis hebt, maar zie het als een ‘extraatje’ wat je mee kunt nemen tijdens het werken in de natuur. Maar het is vooral interessant en leuk om te weten.

Boomsoorten
De volgende naald- en loofhoutsoorten kwamen aan de orde: douglas, lariks, den en spar, beuk, inlandse eik, (veld)esdoorn, es, linde, kastanjes, berk, acacia, populier, els en wilg. Voor de struiksoorten: vogelkers, lijsterbes, vlier, brem, taxus, hulst, Gelderse roos, kardinaalsmuts, krent en vuilboom. We zitten in het groeiseizoen en kunnen zowel stam, tak als bladeren bekijken om de soort te herkennen.

rondleidingBoomveiligheid
Bij het onderdeel boomveiligheid werden biologische en mechanische gebreken en aantastingen besproken en getoond. Hierbij kun je denken aan: dood hout, holte, plakoksel, scheefstand, scheefgroei, schurende takken, bastschade, kastanjebloedingsziekte, honingzwam, tonderzwammen, etc..