Doe mee: Cursus ‘Alles van het landschap Vierhouten’

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk. Wegens grote belangstelling zit de cursus vol.

Wilt u meer weten over de historie van uw landschap, ecologie op het erf en de aanleg van landschappelijke beplanting? Hoe gaat heide- en bosbeheer in zijn werk? Voor inwoners van Vierhouten start maandag 16 januari 2017 de cursus ‘Alles van het landschap Vierhouten’. In vier theorieavonden en vijf praktijkdagen leert u alles over historie, ecologie, aanleg en beheer van het landschap. De cursus wordt u aangeboden door de gemeente Nunspeet en is onderdeel van het Levend Landschap project Vierhouten. Stichting Landschapsbeheer Gelderland verzorgt de cursus.

Inhoud van de cursus

De eerste theorieavond op maandag 16 januari heeft als onderwerp ‘ken uw eigen dorp’. Ontdek meer over het landschap waarin u woont! Een analyse van het landschap waarin alle landschapstypen binnen Vierhouten worden toegelicht en de beplanting die hierbij hoort. De cursusleider zoomt vervolgens in tot op het erfniveau. Hoe ziet een cultuurhistorisch erf er uit? Na afloop van de cursus kijken we of we met inwoners van Vierhouten een vrijwilligersgroep kunnen oprichten. Deze landschapsbeheergroep gaat helpen met het onderhoud van de heide. Zowel bij het aanmelden als na afloop van de cursus kunt u aangeven of u hier interesse in heeft.

Cursusprogramma

Theorieavonden vinden plaats van 20.00 uur tot -22.00 uur in het dorpshuis, Elspeterweg 26 in Vierhouten.
Praktijkochtenden vinden plaats van 9.00- 12.00 uur, locatie wordt t.z.t. bekend gemaakt.

Maandag 16 januari- Theorieavond ken uw eigen dorp
Analyse van het landschap rondom Vierhouten, cultuurhistorische aspecten en opbouw historisch erf en functies. Cursusleider: Sander Nijhuis (SLG)
Zaterdag 21 januari- Praktijkochtend inspiratiedag in het veld
Veldbezoek aan erven in Vierhouten en bekijken landschapselementen. Cursusleider: Eward Timmerman (SLG)
Maandag 6 maart- Theorieavond landschappelijke beplanting aanleg en beheer
De aanplant en het onderhoud van hoogstamfruit, singels, hagen en bomen. Cursusleider: Eward Timmerman (SLG)
Zaterdag 25 maart- Praktijkochtend landschappelijke beplanting aanleg en beheer
Praktijkuitleg en zelf aan de slag met aanleg en beheer op een erf/ terrein in Vierhouten. Cursusleider: Eward Timmerman (SLG)
Maandag 10 april- Theorieavond biodiversiteit op het erf 
Hoe kun je biodiversiteit op je erf/ terrein bevorderen? Extra aandacht voor wilde bijen en erfvogels. Cursusleider: Nomi Havelaar (SLG)
Zaterdag 15 april- Praktijkochtend vogelexcursie
Met een ervaren vogelaar vogels kijken en herkennen. Cursusleider: Robert Keizer (SLG)
Maandag 11 september- Theorieavond heide- en bosbeheer 
Aspecten bosbeheer (tegengaan exoten, verjonging, mantel-zoom vegetatie)
Aspecten heidebeheer (tegengaan opslag bomen, pijpenstrootje). Cursusleider: Eward Timmerman (SLG)
Zaterdag 23 september- Praktijkochtend heidebeheer
Onder leiding van dhr. Karsemeijer van de gemeente Nunspeet opschonen van een deel van de Elspeterheide bij Vierhouten. Cursusleider: Mark Karsemeijer (Gemeente)
Zaterdag 7 oktober- Praktijkochtend bosbeheer 
Zelf aan de slag met afzetten, verjongingsbeheer of tegengaan van exoten (Amerikaanse Vogelkers) op een bosterrein in Vierhouten e.o. Cursusleider: Eward Timmerman (SLG)

Meer informatie

U kunt de hele cursus volgen maar het is ook mogelijk alleen aan bepaalde onderdelen deel te nemen. Er zijn geen kosten verbonden aan het volgen van de cursus. Voor meer informatie neem contact op met Saskia Bemer.