Coronaprotocol zelfstandige groepen

De coronamaatregelen veranderen regelmatig, het is daarom zaak de overheidsadviezen goed in de gaten te houden. Op deze pagina vind je informatie en tips als je aan de slag wilt gaan met je zelfstandige vrijwilligersgroep.

Tips voor coördinatoren werkgroepen

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE)
Neem in je Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) het risico op dat vrijwilligers corona oplopen. Dit kan onder overige/algemene gevaren. Bij beheersmaatregelen kun je dan opnemen: ‘We volgen altijd de RIVM richtlijnen op. Daarnaast gebruiken we een werkinstructie die alle vrijwilligers ontvangen en op moeten volgen’.

– Werkinstructie
Gebruik een werkinstructie (protocol) voor vrijwilligers en leg daarmee de belangrijkste afspraken vast. Gebruik bijvoorbeeld het onderstaande protocol dat wij hebben opgesteld:
Coronaprotocol voor zelfstandige vrijwilligersgroepen (versie 25 september).

– Informeren van de vrijwilligers
Zorg dat de vrijwilligers de werkinstructie vooraf ontvangen. Je moet als organisator van de groep ook vóór iedere werkdag checken of vrijwilligers geen klachten hebben. Dit moet eigenlijk telefonisch, maar kan met een vaste groep ook anders. Namelijk door heel duidelijk af te spreken dat zij voor iedere werkdag de vragenlijst doorlopen en dat ze thuis blijven als ze bij 1 van de vragen JA invullen. Deze afspraak kun je in de mail vastleggen. Gebruik bijvoorbeeld onderstaande vragenlijst:
Vragenlijst check vrijwilliger welkom

– Veldhulpverlening in coronatijd
Er zijn een paar aanpassingen belangrijk bij (veld)hulpverlening in coronatijd. Te vinden op:
www.rodekruis.nl

– Schoonmaakmiddelen
Hygiëne is heel belangrijk! Dat is ook de reden dat iedereen nu eigen eten/drinken moet meenemen. Helaas dus ook geen koffie, soep en koeken uitdelen nu. Ook iedere keer het gereedschap en andere materialen schoonmaken en handen wassen. Dit kan met water en (biologische) zeep. Of in het veld met papier en een spuitbus met desinfectiemiddel en handgel. Zorg dat je de benodigde schoonmaakmiddelen meeneemt het veld in.

– Toezicht houden
Je moet als coördinator ook toezicht houden of de werkinstructies nageleefd worden en op het 1,5 meter afstand houden. Als het goed is, is er binnen de groep al iemand verantwoordelijk om toezicht te houden op het veilige werken. Misschien handig om deze persoon te vragen om ook toezicht te houden op het naleven van de corona werkinstructies. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat als een vrijwilliger toch komt terwijl hij verkouden is, hij/ zij naar huis gestuurd moet worden.

Kijk ook eens op: