Compliment aan alle landschapsvrijwilligers

Het is vandaag Dag van de vrijwilliger. Namens het hele SLG-team complimenteert directeur-bestuurder Arjan Vriend alle landschapsvrijwilligers:

“Zonder jullie gedrevenheid, volharding en inzet zou het landschap in Gelderland er niet zo mooi bij liggen en niet zo goed onderhouden uitzien en zou de biodiversiteit er nog een stuk minder aan toe zijn. Wat mij betreft maken jullie een belangrijk verschil. En of het nou gaat om het ontwikkelen en onderhouden van Klompenpaden, het beheren van landschapselementen als hoogstamboomgaarden, poelen en knotbomen, het ecologisch beheren van natuurterreintjes, het watervoerend houden van beken, het treffen van allerlei maatregelen voor de boerenlandnatuur en het opruimen van zwerfafval: Bij jullie allemaal zie ik een enorme betrokkenheid bij de natuur, het landschap en de cultuurhistorie en bij elkaar. En de groene vrijwilligersbeweging zwelt nog steeds aan. Met zijn allen zullen we weer binnen de draagkracht van de aarde moeten zien te komen. Actieve burgers zijn daarbij onmisbaar. Jullie zijn een lichtend voorbeeld voor anderen. Nogmaals, onze complimenten!”

Arjan Vriend, directeur-bestuurder Stichting Landschapsbeheer Gelderland