Terugkoppeling ontwerp dorpsboomgaard Bruchem

Bent u benieuwd naar het eerste ontwerp van de nieuwe dorpsboomgaard in Bruchem? Meld u dan aan voor de digitale terugkoppeling van de ontwerpsessie op donderdag 27 mei 2021. De gemeente Zaltbommel, het Dorpsplatform Bruchem en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) organiseren deze avond voor bewoners in Bruchem die mee willen denken over deze nieuwe dorpsboomgaard. Ook is er in deze fase nog ruimte voor aanpassingen en aanvullende ideeën. De avond begint om 19:30 uur. Doet u mee?

Hoogstamboomgaarden

Historisch gezien vond je veel hoogstamboomgaarden in het rivierengebied. Deze zijn niet alleen cultuurhistorisch waardevol maar ze bieden ook veel ruimte aan allerlei dieren en planten. Helaas verdwijnen ze uit het landschap door onvoldoende of onjuist onderhoud. De gemeente Zaltbommel en SLG willen graag de kennis over hoogstamboomgaarden overdragen. Met als uiteindelijk resultaat de aanplant van nieuwe hoogstamboomgaarden die goed worden onderhouden.

Nieuwe dorpsboomgaard Bruchem

Aan de Akkerstraat ligt een gemeentelijk perceel dat verder ontwikkeld gaat worden. Op het voorste deel is een natuurspeeltuin gerealiseerd. Voor het achterste deel was de wens om een dorpsboomgaard terug te brengen. Het proces van het ontwerp is samen met dorpsbewoners opgepakt tijdens een digitale informatiesessie op 19 januari en een inspiratie- en ontwerpsessie op dinsdag 2 februari. Carien van Boxtel heeft hier een inspirerende presentatie gegeven over de ervaringen in de Torentuin van Zaltbommel. Verder is er tijdens deze avond onder begeleiding van SLG nagedacht over een eerste ontwerp van de dorpsboomgaard in Bruchem.

Terugkoppeling ontwerpsessie

Tijdens de online terugkoppelsessie lichten we een eerste versie van het ontwerp door SLG toe. Vervolgens is er de gelegenheid om samen na te denken over hoe het uiteindelijke ontwerp eruit kan komen te zien en is er nog ruimte voor aanvullende inbreng.
• Datum: donderdag 27 mei 2021
• Tijd: 19:30 – 21:00 uur
Wilt u deelnemen aan deze digitale terugkoppeling? Dan kunt u zich aanmelden door een email te sturen naar b.vanas@landschapsbeheergelderland.nl o.v.v. Dorpsboomgaard Bruchem.

Dit project wordt financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Zaltbommel en de provincie Gelderland. Verder wordt er nauw samengewerkt met het Dorpsplatform Bruchem en de Hoogstambrigade Rivierenland.