Brochure voor nieuwe en oude naobers Slangenburg en omgeving

omslag_nieuwe_en_oude_naobers_SlangenburgStichting Vrienden van de Slangenburg en de dorpsraad Gaanderen en andere betrokken bewoners hebben een fraaie brochure gemaakt met als titel “Van oude en nieuwe naobers rond Slangenburg’. De brochure is een onderdeel van het Landschapsontwikkelingsplan van de gemeente Doetinchem voor Gaanderen en de Slangenburg en omgeving. Een leuk boekje, niet alleen voor nieuwe maar ook voor oude buren.

Brochure Van oude en nieuwe naobers rond Slangenburg
De brochure bevat informatie over het oostelijk deel van Doetinchem, de ontstaansgeschiedenis van kasteel Slangenburg, de hitorie van Gaanderen, de invloed van bewoning, het historisch landschap en de landschapstypen en aanbevelingen voor daarbij passende streekeigen beplanting. Ook geeft de brochure informatie over de plaatselijke gebruiken als “buurtmaken”, het plaatsen van meibomen, de Gaanderense Kermis etc.

Werkgroepen zijn onder de noemer Daadkracht uit de streek aan de slag gegaan met deze brochure, een Klompenpad in Gaanderen en er komt een Landschapsversterkingsplan.
Stichting Landschapsbeheer Gelderland, die veel ervaring heeft met dergelijke projecten, begeleidt de werkgroepen in opdracht van de gemeente Doetinchem.

Kijk ook eens op: