Boerenlandvogelbalans 2020

De Boerenlandvogelbalans is samengesteld door Sovon, LandschappenNL en de Bond Friese VogelWachten (BFVW). De basis ervan bestaat uit gegevens die door hun vele duizenden vrijwilligers (dus ook jullie) zijn verzameld.
In de Boerenlandvogelbalans is te zien hoe het er voor staat met de boerenlandvogels in Gelderland in vergelijking met de andere provincies van Nederland.

De oranje taartpunten in het plaatje hiernaast is Gelderse aandeel van de landelijke populaties slobeend, kievit, grutto, veldleeuwerik, gele kwikstaart en patrijs. De nieuwe Boerenlandvogelbalans laat zien dat vogels van het open boerenland, zoals de Grutto en de Patrijs, sinds 1990 met bijna 70% afnamen. Vogels die op erven en in struweel in het buitengebied broeden, bleven nagenoeg stabiel.
In Gelderland is de populatieverandering in 2019 t.o.v. 2008 negatief voor soorten als de patrijs (-14,3%), grutto (-4,3%), kievit (-3,5%), scholekster (-3,3%), tureluur (-3,2%) en gele kwikstaart (-2,3%).

Gelderland (net als Overijssel en Noord-Brabant) heeft vanuit het agrarisch natuurbeheer voor graslandvogels veel kruidenrijk grasland in vergelijking met andere provincies. Er is in Gelderland is geen agrarisch natuurbeheer voor akkerlandvogels (pagina 33), maar wel beheer (kruidenrijke akkers en gras) voor ‘erf- en struweelvogels’ waar de akkervogels van profiteren.

Bij nesten van de scholekster, kievit, grutto en tureluur die actief worden beschermd tegen landbouwkundige werkzaamheden is het nestsucces in Gelderland hoger dan het landelijk gemiddelde (pagina 22-23).
De verliezen door predatie zijn in Gelderland bij de scholekster, kievit, grutto en tureluur in 2019 lager dan het landelijke gemiddelde (pagina 24-25).

De cijfers (per provincie) schetsen echter een somber beeld als het gaat om de broedprestaties van bijvoorbeeld de scholekster en kievit. Ze hebben te lijden onder het geïntensiveerde landgebruik en daarmee samenhangende verdroging, vermesting en versnippering. Minder voedsel en meer predatie zijn daar directe gevolgen van. ‘We zien niet alleen een achteruitgang in de aantallen, ook de verspreiding wordt minder en bovendien loopt het nest- en broedsucces terug’. Erik Kleyheeg, onderzoeker bij Sovon.

Achterin het rapport staan interessante hoofdstukken over de veranderingen in de leefomgeving en kansen in de toekomst. De moeite waard om te lezen om de moed er in te houden bij de bescherming van onze boerenlandvogels. Daarom krijgen alle Gelderse weidevogelvrijwilligers en patrijzentelers (waar de adresgegevens van bij ons bekend zijn) in december een exemplaar van de leaflet (samenvatting van 4 pagina’s) en de boerenlandvogelbalans thuis gestuurd. Als je daar niet op kan wachten, is een pdf van de documenten te downloaden op onze website:
Rapport Boerenlandvogelbalans 2020
Een samenvatting van de Boerenlandvogelbalans (leaflet)

Ook interessant

Word ook een weidevogelbeschermer en meld je aan voor de online cursus

Vrijwilligers gezocht voor het behoud van hoogstamboomgaarden Oude IJsselstreek

Help de akkervogels in de Bommelerwaard met een patrijzenhaag!

Word ook een patrijzenteller en meld je aan voor de online cursus

Helmen, vogelbosjes en andere beplantingsacties in Landschapsnieuws

Waardering voor vrijwilligers in het landschap op Dag van de vrijwilliger

Luisterbankjes, helmenactie en informatieblad bijenhotel in Nieuwsmails voor vrijwilligers

Bewoners welkom op startavond Klompenpad Wilp