Boerderijen in Gelderland

De boerderijen in de provincie Gelderland worden gerekend tot de groep van de Hallehuizen. De variatie in vorm is afhankelijk van de ontwikkeling van het bedrijf, wat o.a. samenhangt met de bodemkundige situatie. Hieronder worden enkele typen hallhuizen beschreven.

Gaanderen_329

 

 

 

 

 

 

 

Hallehuis in de Achterhoek
De hallehuisboerderijen in de Achterhoek hebben veel verschillende verschijningsvormen. De boerderijen in het oostelijk deel van de Achterhoek vertonen veel overeenkomsten met de hallehuisboerderijen in Twente. Ze hebben vaak topgevels, onderschuren en endskamers. Elders in de achterhoek komen ook schilddaken en wolfseinden voor.

Gaanderen_302

Krukhuis en T-huis
T- en krukhuisboerderijen komen op meerdere plaatsen in het verspreidingsgebied van het hallehuis voor. De meeste tref je echter aan op de vruchtbare rivierkleigronden langs de IJssel en de grote rivieren. Bij de krukhuisboerderij is het woonhuis naar één kant uitgebouwd en bij de T-huisboerderij naar twee kanten. Vooral in de Tielerwaard hebben deze boerderijen soms grote overstellen boven de deeldeuren in de achtergevel. Langs de IJssel ontstond al vroeg een T-boerderij met een rijke uitstraling, de IJsselhoeve.

Veluwse boerderij
De boeren op de schrale, Veluwse zandgronden hadden het niet breed. De boerderijen die zij lieten bouwen, waren dan ook in het algemeen klein en eenvoudig. Net als elders in Gelderland hadden ze veel bijgebouwen, zoals kapbergen, schuurtjes en een vaak kleine schaapskooi.

Kijk ook eens op: