Boekje ‘Dorpen Groeien op Eigen Wijze’

dgoewHet boekje ‘Dorpen Groeien op Eigen Wijze’ is speciaal geschreven voor inwoners van kleine kernen die graag hun woon- en leefomgeving op de schop willen nemen en nieuwe initiatieven tot uitvoering willen brengen.

Uw dorp wilt bijvoorbeeld een multifunctioneel dorpshuis. Vaak wordt hiervoor een plek gezocht waarna een architect een passend ontwerp maakt. Met ‘Dorpen Groeien op Eigen Wijze’ gaat het anders. ‘Dorpen Groeien op Eigen Wijze’ biedt
kansen om niet alleen dat dorpshuis te realiseren, maar ook kansen om het dorp in zijn geheel mooier en leefbaarder
te maken en een eigen karakter te geven. Bijvoorbeeld door het dorp (weer) meer onderdeel te maken van het omringende
landschap. Kortom: de ruimtelijke kwaliteit verbeteren.

‘Dorpen Groeien op Eigen Wijze’ is een gestructureerde aanpak om als dorp, samen met externe deskundigen, een ruimtelijk onderbouwde toekomstvisie te maken: de dorpskwaliteitsvisie. ‘Dorpen Groeien op Eigen Wijze’ gaat dus veel verder dan alleen bouwen. ‘Dorpen Groeien op Eigen Wijze’ leidt tot een programma waarbij de behoefte van het dorp voorop staat.
Als deze gedachte u aanspreekt en bij uw dorp past, neem dan dit boekje door. U leest wat u kunt bereiken met ‘Dorpen Groeien op Eigen Wijze’, wat u moet doen om het project tot een succes te maken en welke organisaties u daarbij kunnen ondersteunen.

klik hier voor het boekje.