Bloeiende akkerranden voor de patrijs

Dit jaar is rond Silvolde en Sinderen drie hectare aan kruidenrijke akkerranden ingezaaid vanuit het project Samen voor de patrijs. Nu deze randen volop in bloei staan, was er maandag 18 juli een feestelijke fotoshoot voor alle sponsoren en vrijwilligers van het project.

Samen voor de patrijs in Aalten

Het project is gestart in navolging van het gelijknamige project Samen voor de patrijs in Barlo bij Aalten. In drie jaar tijd nam hier het aantal  patrijskoppeltjes toe van 3 naar 42. In heel Aalten worden nu al 72 koppeltjes geteld. Eind 2015 gaven Frans ter Bogt en Herman Simmelink, de initiatiefnemers in Aalten, een inspirerende lezing over hun succesvolle aanpak. Daarop hebben de Vereniging Agrarisch Landschapsbeheer (VAL) Oude IJssel, de wildbeheereenheden (WBE’s) Gendringen/Bergh, Wisch en Zelhem/Doetinchem  en de vogelwerkgroep van IVN Oude IJsselstreek de handen ineengeslagen.

Samenwerking met resultaat

“Een samenwerking om trots op te zijn”, zegt Henry Steverink, secretaris van de VAL. “Het resultaat is niet niks, in totaal hebben we drie hectare kruidenrijke akkerranden ingezaaid!” Daarbij is de expertise van elke partij ingezet. Zo hebben de WBE’s goede contacten met de boeren in het gebied, dat heeft gezorgd voor onder meer de grote deelnamebereidheid rondom het Idinkbos. De VAL heeft de projectleiding en ervaring met maatregelen die het leefgebied van onder andere akkervogels kunnen verbeteren en heeft de projectsubsidie weten te regelen.  Ook de inbreng van de vogelwerkgroep van IVN is cruciaal: de projectgroep wil immers ook tellingen uitvoeren om te kijken of de al aanwezige patrijs en andere akkervogels ook daadwerkelijk profiteren van alle inspanningen in het gebied.

Dankzij financiële ondersteuning van het Coöperatiefonds van de Rabobank, de gemeente Oude IJsselstreek en Stichting Landschapsbeheer Gelderland is de energie van de projectgroep omgezet in zichtbare resultaten.

Leefgebied voor akkervogels

Patrijzen in de winter, foto Wim Weenink
Patrijzen in de winter, foto Wim Weenink

Het project is gestart om het leefgebied van akkervogels te verbeteren, en in het bijzonder die van de patrijs. De kruidenrijke akkerranden bieden broedgelegenheid, dekking en voedsel voor allerlei akkervogels, zoals bijvoorbeeld ook de gele kwikstaart, geelgors, kneu en veldleeuwerik.

Het zaadmengsel bestaat uit zomergranen, aangevuld met cultuurgewassen als boekweit, koolzaad, luzerne, bladrammenas, quinoa en zonnebloem. Vooral deze bloeiende cultuurgewassen trekken insecten aan die voor veel akkervogels een belangrijke voedselbron zijn om hun jongen mee groot te brengen. Verder vormt het zaad een welkome bron van voedsel in het najaar en winter voor hele groepen akker- en zangvogels die doortrekken of overwinteren.

De Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA), het collectief voor agrarisch natuurbeheer  in de Achterhoek waar de VAL Oude IJssel onderdeel van uitmaakt, zal een deel van de akkerfaunaranden bij de subsidieregeling agrarisch natuurbeheer onderbrengen. Daardoor is voor meerdere jaren de financiering voor aanleg en beheer van akkerranden gewaarborgd.