Biodiversiteit webinars

Het onderwerp biodiversiteit leeft, dat bleek uit de grote opkomst bij twee webinars die we organiseerden. Beide digitale cursussen zijn nu terug te zien:

Wilde planten en insecten

De Webinar ‘Wilde planten en insecten, ze horen bij elkaar’ is zowel voor de beginnende als de gevorderde plantenkenner interessant. Onze deskundige ecoloog vertelt hoe de plantenwereld is ontstaan en hoe planten afhankelijk werden van bestuiving door insecten. Een aantal concrete voorbeelden bieden inspiratie om in het veld op zoek te gaan naar specifieke insecten en hun waardplant.

Wat groeit en bloeit daar in de berm

Speciaal voor Klompenpadvrijwilligers en vrijwilligers van Zwerfafvalbrigades gaven wij de Webinar ‘Wat groeit en bloeit daar in de berm’. Een wereld gaat voor je open als je de soortenrijkdom van de bermen gaat herkennen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de beheerder niet te vaak maait. Eyeopener is dat af en toe maaien juist soortenrijkdom vergroot! Kwetsbare soorten hebben baat bij een maaibeurt, dat voorkomt verruiging.

Wil je nog meer weten over biodiversiteit in jouw regio? Kijk hier voor onze actuele acties rondom biodiversiteit of misschien is het Leernetwerk Biodiversiteit voor Buitenlui wel wat voor jou.

Kijk ook eens op: