Biodiversiteitsproject Nijkerk

Wilde bijen, vlinders en andere dieren hebben het moeilijk en kunnen wel wat hulp van bewoners gebruiken. Hoe kunt u deze dieren op uw terrein helpen? Wat zijn bijvriendelijke bloemen? Om bewoners op weg te helpen start Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) in opdracht van de gemeente Nijkerk een project voor meer biodiversiteit. Zo worden vijf bijenoases aangelegd verspreid over de gemeente en richten we een Biodiversiteitswerkgroep op, die de bijenoases gaat beheren.

Biodiversiteitsplan

Grondeigenaren in het buitengebied van de gemeente Nijkerk kunnen een gratis advies krijgen om de biodiversiteit op hun terrein te versterken. Dat kan bijvoorbeeld door het creëren van voedsel- en nestgelegenheid voor vogels, egels, vlinders, wilde bijen en insecten. Dat kan met struiken en bomen die zorgen voor een langere bloeiboog of door het inzaaien van bloemen en het ophangen van nestkasten, insectenhotels of plaatsen van een egelkast. Een adviseur van SLG maakt in overleg met de eigenaar een biodiversiteitsplan. Zo kunt u bijdragen aan een bloeiend bijenlandschap dat ook voor andere dieren een geschikte leefomgeving biedt. De beplanting en zaaigoed voor inheemse bijenbloemen kunt u met aantrekkelijke korting aanschaffen. Heeft u interesse in een biodiversiteitsplan? Kijk hier voor meer informatie en aanmelden (maximaal 11 deelnemers).

Bijenoases en Werkgroep Biodiversiteit Nijkerk

Heeft u ideeën voor locaties voor bijenoases? Wilt u actief worden in het inrichten en onderhouden van bijenoases in Nijkerk? Heeft u interesse in de op te richten Werkgroep Biodiversiteit? Dan is onderstaand programma wellicht iets voor u! U kunt zich hier alvast aanmelden voor de werkgroep Biodiversiteit Nijkerk.

Programma 2021

Dit project wordt gefinancierd door Provincie Gelderland en de gemeente Nijkerk. IVN Nijkerk is betrokken bij de uitvoering van bepaalde onderdelen.

Kijk ook eens op: