Biodiversiteitsproject Hattem

Inwoners uit Hattem kunnen zich binnenkort aanmelden voor biodiversiteitsplannen en een cursus over biodiversiteit. Veel insecten zoals vlinders en wilde bijen hebben het moeilijk. Erven en tuinen kunnen een goed leefgebied vormen voor deze en andere dieren. Tijdens een informatieavond op 29 maart geeft Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) tips hoe inwoners de gemeente Hattem aantrekkelijk kunnen maken voor verschillende dieren. Deze bijeenkomst vindt plaats om 19.30 uur in het Stadhuis, Markt 1 in Hattem en duurt tot 21.00 uur. Inloop met koffie en thee om 19.15 uur. Deelname aan deze bijeenkomst is gratis. Graag aanmelden voor deze bijeenkomst met onderstaand formulier.

Biodiversiteitsplannen en cursus over biodiversiteit

De bijeenkomst maakt deel uit van een groter biodiversiteitsproject in deze gemeente. . Zo kunnen erfeigenaren zich opgeven voor een gratis biodiversiteitsplan. Vorig jaar was er veel animo voor de biodiversiteitsplannen en hebben twintig bewoners vele bomen en struiken geplant op hun eigen terrein voor meer biodiversiteit. Tijdens de informatieavond krijgen deelnemers meer informatie over het vervolg van dit project. Meer informatie en aanmelden voor een biodiversiteitsplan

Ook wordt in april een cursus over biodiversiteit georganiseerd. De theorieavond van deze cursus vindt plaats op 20 april. Op 23 april is er een inspiratieochtend op een mooi erf in Hattem. Aan de cursus zijn geen kosten verbonden. Samen met bewoners, bedrijven en organisaties wil de gemeente Hattem verder bouwen aan een bloeiend landschappelijk netwerk met aantrekkingskracht voor allerlei dieren én recreanten.

Programma 2022

 • 29 maart 2022 19.30 -21 uur: Startavond Biodiversiteit in Hattem. Stadhuis, Markt 1 in Hattem. Graag vooraf aanmelden met onderstaand formulier.
  Tijdens de informatieavond krijgt u ideeën aangereikt om de biodiversiteit te verhogen in grote én kleine tuinen. Wist u bijvoorbeeld dat u bijdraagt aan nestgelegenheid van wilde bijen en andere insecten door struiken gefaseerd te snoeien? Dat geldt met name voor vlier, braam en andere struiken met holle stengels. En wilt u iets doen voor hommels? Een hoop stenen die langere tijd blijft liggen, is een prima plek voor een hommelnest. Ook kikkers vinden hier een schuilplek. De focus ligt op ecologisch beheer en aanplant van inheemse bomen en struiken. Ook wordt informatie geven over de biodiversiteitsplannen en de cursus.
 • Cursus Biodiversiteit op en om het erf Hattem. Meld je aan.
  – 20 april 2022 19.30 -21 uur: Theorieavond Biodiversiteit op en om het erf Hattem.
  De cursus bestaat uit een theorieavond en een inspiratieochtend. Verdiepende (online) avond over het belang van kleine landschapselementen voor biodiversiteit op en om het erf. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk komen enkele ecologische principes aan bod. Ook bespreken we diverse diergroepen: wat is nodig voor voedsel, nest- en schuilgelegenheid, bijvoorbeeld voor wilde bijen, vlinders en zangvogels?
  – 23 april 2022 9.30- 12.00 uur: Cursus Inspiratieochtend Biodiversiteit op en om het erf Hattem. 
  De inspiratieochtend wordt georganiseerd op een aansprekende locatie. Na een veldexcursie maken cursisten zelf een eigen ‘biodiversiteitsscan’ en leren op die manier hoe zij een biotoop kunnen creëren voor de volgende diergroepen: amfibieën, reptielen, libellen, zangvogels, roofvogels, weidevogel, wilde bijen en vlinders.

Dit project wordt gefinancierd door Provincie Gelderland en de gemeente Hattem.

 

Kijk ook eens op: